Darovno pismo

Read me
Opis: 
Darovno pismo plemenitog Save Vukovića od Bereksova o davanju 20 hiljada forinti za osnivanje Gimnazije.
Tip jezika kulturnog dobra: 
Materijal: 
Tip originalnog kulturnog dobra: 
Signatura kulurnog dobra kod vlasnika: 
Ф. 1 8. фебруар 1810.
Format (i) digitalnog dokumenta: 
Napomena: 
Datum nastanka dokumanta je 8. februar 1810. godina