Srpsko narodno pozorište • Od prvih dana, glumci Srpskog narodnog pozorišta bili su i kulturni misionari koji su bitno uticali na kulturni identitet i svest nacije. U pozorištu koje je, prvih godina svog postojanja bilo najčešće na turnejama, izrasla je grupa velikih glumaca: Dimitrije Ružić, Draga Spasić, Laza Telečki, Miša Dimitrijević, Ilija Stanojević, Dimitrije Spasić, Jefta Dušanović i, među njima neobičan čovek, čarobnjak koji je na sceni mogao baš sve, najveći umetnik srpkog glumišta - Pera Dobrinović. 1981. godine, kada je otvorena nova zgrada SNP-a, Peri Dobrinoviću je podignut spomenik (rad vajara Milanka Mandića). Bio je to prvi spomenik glumcu u tadašnjoj Jugoslaviji.
 • Posle gostovanja u Beogradu 1868, Knez Mihajlo, oduševljen novosadskim glumcima, poziva Jovana Đorđevića da osnuje stalno pozorište u Srbiji. Prihvatajući poziv kao izazov i čast, uprava je polovinu ansambla povela sa sobom, i sedam godina posle Srpskog narodnog pozorišta osnovano je Narodno pozorište u Beogradu.
 • I u posleratnom periodu Drama Srpskog narodnog pozorišta je održala svoju slavu. Najistaknutiji među glumcima tog perioda svakako su bili: Petar Petković, Stanoje Dušanović, Petar Vrtipraški, Vitomir Ljubičić, Siniša Ravasi, Ljubica Ravasi, Stevan Šalajić, Ivan Hajtl, Miodrag Lončar, Tihomir Pleskonjić, Mira Banjac, Milica Radković, Velimir Životić, Rade Kojadinović, Zaida Krimšamhalov, Dobrila Šokica, Jelica Bjeli, Stevan Gardinovački...
 • I danas Drami Srpskog narodnog pozorišta deluje ansambl izvanrednih glumaca koji izvodi predstave najvećih svetskih klasičnih i modernih, stranih i domaćih autora.
 • Kvalitetu i reputaciji Drame Srpskog narodnog pozorišta neizmerno su doprineli značajni umetnici koji su u njemu radili ili rade i danas. Neizbrisiv trag ostavili su reditelji: Jurij Rakitin, Jovan Konjović, Borivoje Hanauska, Radoslav Vesnić, Jovan Putnik, Dimitrije Đurković, Josip Kulundžić, Dejan Mijač, Nikola Petrović, Dušan Jovanović, Ljubomir Draškić, Želimir Orešković, Voja Soldatović, Ljubiša Ristić, Stevo Žigon, Vida Ognjenović, Branko Pleša, Egon Savin, Ljuboslav Majera, Radoslav Milenković, Kokan Maldenović, Darijan Mihajlović, Žanko Tomić, Predrag Štrbac... Ogroman je i doprinos scenografa: Milanka Šerbana, Stevana Maksimovića, Vladimira Marenića, Đorđa Tabakovića, Vladislava Lalickog, Milete Leskovca, Miodraga Tabačkog, Geroslava Zarića, Borisa Maksimovića, Dalibora Tobdžića...; kostimografa: Sonje Šerban, Stane Jatić, Dore Dušanović, Božane Jovanović, Ljiljane Dragović, Branke Petrović, Anamarije Mihajlović, Milanke Berberović, Jasne Petrović Badnjarević, Mirjane Stojanović Maurič, Bojane Nikitović, Marine Sremac...; kompozitora: Dušana Stulara, Zorana Hristića, Vojislava Kostića, Gabora Lenđela, Stevana Divjakovića, Ksenije Zečević, Predraga Peđe Vraneševića, Bate Nonina...; koreografa: Marine Olenjine, Georgija Makedonskog, Ike Otrina, Krste Kuzmanovskog, Mirjane Popović, Branka Marinkovića, Borisa Tonina, Vere Kostić, Lidije Pilipenko, Vladimira Logunova, Krunislava Simića, Nade Kokotović, Olivere Kovačević Crnjanski, Milana Lazića..., kao i autora scenskog pokreta: Ivana Klemenca, Ferida Karajice...
 • Želeći da doprinese afirmaciji mladih talentovanih dramskih pisaca i obogati pozorišnu produkciju u zemlji, Srpsko narodno pozorište je 2004. pokrenulo Projekat tri - Koncipiran kao festival nove srpske drame, autora koji do sada nisu izvođeni na profesionalnim pozornicama domaćih teatara.
 • Opera - Od svog osnivanja 1861, Srpsko narodno pozorište je na svom repertoaru imalo komade sa pevanjem i muzikom. Razvijajući se preko složenijih oblika – operete, krajem 19. veka predstavilo je i najkompleksniju muzičku formu – operu. Čak i za vreme prve, pionirske dekade, muzika je bila važna komponenta predstava. Pozorište je uvek imalo svog kapelnika (dirigenta), hor koga su činili uglavnom glumci i mali pozorišni orkestar. Prvi Kapelnik bio je Adolf Lifka. Za prvi originalni doprinos novosadskoj muzičkoj sceni zaslužan je mladi, talentovani Aksentije Maksimović, koji je komponovao muziku za sedamnaest predstava. Prva opereta – Vračara, čiji je autor bio glumac i reditelj Velja Miljković, a kompozitor A. Pihert, izvedena je 1891. (na gostovanju u Beloj Crkvi). Prve operske predstave u našem gradu odigrane su 1897.: Lepa Galatea Franca Supea i Jovičini svatovi Viktora Masea, obe u režiji Pere Dobrinovića i dirigentskim vođstvom A. Piherta. Najistaknutiji solisti tog vremena bili su: Sultana Cijukova, Draga Spasić i Žarko Savić – naš prvi pevač internacionalne reputacije. Posle Prvog svetskog rata, Srpsko narodno pozorište nastavlja sa izvođenjem opereta i opera. Zaslužni pojedinci tog vremena bili su: Kosta Luković, Hinko Maržinec i Petar Konjović. Zbog nedovoljne finansijske pomoći i prihoda, Opera je ukinuta 1924, a uskoro, 1926. i Opereta.
 • Stalna Opera je osnovana 1947. Prvi dirigent i direktor bio je Vojislav Ilić. Početak rada Opere kao institucije vezuje se uz premijeru Verdijeve Travijate, 16. novembra 1947. Travijata je ostala najizvođeniji operski naslov. Pošto su se tada Hor i Orkestar prvi put pojavili u punom operskom sastavu, taj datum je usvojen za datum njihovog osnivanja. Prvi dirigent i Umetnički direktor bio je Vojislav Ilić. Istaknuti solisti tog vremena bili su: Zdenka Nikolić, Mirjana Vrčević Buta, Matija Skenderović, Olga Bruči, Rudolf Nemet, Anica Čepe, kasnije: Franc Puhar, Dimitri Marinovski, Šime Mardešić, Aranka Herćan Bodrič, Adela Marušević, Franja Knebl, Dušan Baltić, Vladan Cvejić, Irena Davosir Matanović, Svetozar Drakulić, Vojislav Kuculović, Jelena Ječmenica, Vera Berdović, Vera Kovač Vitkai... Mnogi istaknuti dirigenti radili su u Operi Srpskog narodnog pozorišta: Vojislav Ilić, Lazar Buta, Predrag Milošević, Milan Asić, Dušan Babić, Dušan Miladinović, Davorin Županić, Gaetano Čila (Italija), Marijan Fajdiga, Imre Toplak, Vladimir Topolković, Mladen Jagušt, Eugen Gvozdanović, dr. Viktor Šafranek, Miodrag Janoski, Angel Šurev, Jon Janku (Rumunija), Juraj Ferik, Ljubiša Lazarević, Bojan Suđić, Dušan Mihajlović, Vesna Šouc Pantelić, Vesna Kesić Krsmanović, Renato Palumbo (Italija), Manlio Benci (Italija), Janez Govednik, Marko Pače (Italija), Željka Milanović. Ansambl Opere Srpskog narodnog pozorišta i danas ima izvanredne soliste, pevače i muzičare koji izvode dela internacionalnog i nacionalnog operskog nasleđa, operete, mjuzikle i horsku muziku, a održava i bogatu orkestarsku produkciju.
 • Nagrade - Pored brojnih domaćih nagrada i priznanja posebno izdvajamo i tri izuzetno prestižne međunarodne nagrade Orkestru Srpskog narodnog pozorišta: Nagrada Savezne Vlade Republike Austrije za izvođenje Mocartove opere Figarova ženidba i Mocartovog Rekvijema iz 1956. godine povodom dvestote godišnjice od rođenja V. A. Mocarta; Nagrada Ministarstva kulture Iraka za izvođenje opere R. Bručija Gilgameš iz 1987. godine na I međunarodnom festivalu u Babilonu; Nagradu Ministarstva kulture Ruske Federacije – srebrna medalja “Puškin” za uspešno obeležavanje pesnikove godišnjice, u kojoj je bilo prvo dramsko izvođenje Evgenija Onjegina i prvo izvođenje opere S. Rahmanjinova Aleko u Jugoslaviji iz 1999. Naročito laskavo priznanje od strane operskih i muzičkih kritičara Jugoslavije 2001, Verdijevoj godini - Opera Srpskog narodnog pozorišta dobila je za izvanrednu interpretaciju verdijevog Magbeta (dirigent Mladen Jagušt, reditelj Darijan Mihajlović). Predstava je proglašena za najbolji operski događaj protekle decenije.
 • Orkestar - Septembra 1945, Srpsko narodno pozorište (tada Vojvođansko narodno pozorište) angažovalo je violinistkinju Zoru Dušanović i oboistu Lajoša Kesegija i tako postavilo kamen temeljac Orkestra. Sa novim članovima, primljenim tokom nekoliko narednih godina, prvi pravi Orkestar osnovan je zajedno sa formiranjem Opere, 1945, a prva premijera bila je Verdijava Travijata, 16. novembra 1947. Njihov rad je, naročito tokom prve dekade postojanja, a zbog nedovoljnog broja dobrih muzičara, bio tesno povezan sa ostalim profesionalnim ansamblima i institucijama u gradu: Novosadskom filharmonijom, različitim orkestrima Radio Novog Sada, Novosadskim kamernim orkestrom, Muzičkom školom “Isidor Bajić”, a kasnije i Muzičkom akademijom. Orkestar Srpskog narodnog pozorišta samostalno je nastupao prilokom turneja Opere u Mađarskoj, Rumuniji, Bugarskoj, Grčkoj, Hrvatskoj, Italiji, Sloveniji, Austriji, Belgiji, Holandiji, Luksemburgu, Nemačkoj, Rusiji, Egiptu i Iraku. Od svog osnivanja do danas Orkestar je izveo oko 210 opera i 120 baletskih premijera, 60 opereta i mjuzikla i više od 110 koncerata. Koncertmajstori Orkestra su mladi ukrajinski violinista Sergej Šapovalov i Aleksandra Krčmar.
 • Hor - Hor Opere Srpskog narodnog pozorišta je poznat po svojim visokim umetničkim kvalitetima i oduvek je ocenjivan kao jedan od najboljih operskih horova u zemlji. Zahvaljujući bogatoj tradiciji negovanja horske muzike u Novom Sadu, Vojvođanskom pozorištu (danas Srpskom narodnom pozorištu) bilo je lako da, prilikom svoga obnavljanja posle II svetskog rata, angažuje najtalentovanije pevače. Pošto je Hor pri put nastupio u punom operskom sastavu na premijeri Verdijeve Travijate 16. novembra 1947, taj dan je prihvaćen za datum njegovog osnivanja. Od svojih početaka, Hor je, zajedno sa Orkestrom, bio jedan od najpouzdanijih stubova Opere Srpskog narodnog pozorišta. Njegovu fizionomiju izgradio je prvi dirigent Opere, profesor Vojislav Ilić, kompetentni poznavalac horskog pevanja. I kasniji dirigenti i korepetitori dali su doprinos održavanju i unapređivanju njegovog umetničkog nivoa: Milutin Ružić, Ladislav Perldik, Vladimir Topolković, Mira Gligić, Ljiljana Krdžalić, Angelina Stefanović, dr. Viktor Šafranek, Berislav Skenderović, Boris Černogubov, Eugen Gvozdanović, Juraj Ferik, Vesna Kesić Krsmanović i Natalija Mihajlovna Arefjeva. S vremena na vreme, neki članovi ansambla prihvatali su odgovornost dirigovanja u operama: Katica Filep Ferenci, Đorđe Moldovanović i Čedomir Milušić. Nastupajući kao solisti u mnogim muzičkim žanrovima, TV i radio programima i na različitim jezicima, članovi Hora stekli su vredna nova iskustva i time doprineli kvalitetu izvođenja. Potreba da se prikažu vokalno instrumentalna dela svih epoha, od polifonije šesnaestog veka, preko baroka do modernog doba, ispunjena je 1980. godine, osnivanjem Hora Muzičkog centra Vojvodine. Njegov osnivač i dirigent bio je Juraj Ferik. Hor je radio do 1989.
 • Muški kamerni hor počeo je da deluje u okviru Muzičkog centra Vojvodine 1980. Nastavio je aktivnost 1996. Njegovi članovi su profesionalni pevači Hora Opere Srpskog narodnog pozorišta. Svi su se oni prethodno ogledali na polju duhovne muzike što ih je i okupilo u ovaj ansambl. Za kratko vreme Hor je osvojio publiku svojom izuzetno bogatom koncertnom aktivnošću. Na repertoaru su im liturgije, naročito domaćih autora, koje do sada nisu izvođene. Posebno je značajno prvo izvođenje Liturgije Josifa Marinkovića, što je jedno od najvećih dostignuća Hora. Osnivač Muškog kamernog hora je Juraj Ferik, dirigent. Diplomirao je na beogradskoj Muzičkoj akademiji 1965, specijalizovao se u Pragu, Beogradu i Nišu (Niški simfonijski orkestar). U Novi Sad je došao 1980. i tu proveo najveći deo karijere promovišući kulturno nasleđe Vojvodine i savremeno domaće stvaralaštvo. Ansambl je nastupao širom naše zemlje, kao i u inostranstvu (Italjia, Grčka) i svuda je bio visoko ocenjen, kako od publike, tako i od kritike. O tome govore i nagrade za visok umetnički nivo, dobijene na festivalima kao što je zlatna medalja na 35. festivalu “Mokranjčevi dani”, plaketa na festivalu “Putevima pravoslavlja” u Novom Sadu, specijalna nagrada za premijerna izvođenja komponovanih liturgija na festivalu “Horovi među freskama” u Beogradu. Na repertoaru Muškog kamernog hora se nalaze takvi muzički biseri kao što su: Božanstvena liturgija Frančeska Sinika 1840, Liturgija Roberta Tolingera, pisana 1885, Liturgija Vladimira Boberiđa, pisana 1908... U saradnji sa Novosadskom filharmonijom Hor je realizovao nekoliko veoma važnih umetničkih projekata: Rekvijem (Mocart), Rekvijem (Verdi), Carmina burana (Orf), Četiri godišnja doba (Hajdn), Vezilja slobode (Vukdragovic), Jama (Hercigonja), Vojvodina (Bruči – Antić).
 • Ženski kamerni hor počeo je da deluje u okviru Muzičkog centra Vojvodine 1980. Nastavio je aktivnost 2002. Deluje pod rukovodstvom iskusnog dirigenta Vesne Kesić Krsmanović, koja u Srpskom narodnom pozorištu radi od 1987. Diplomirala je kompoziciju i dirigovanje na beogradskoj Muzičkoj akademiji, usavršavala se u Sijeni (Italija) i Mađarskoj, i osvojila mnoge nagrade u kategoriji orkestarske i horske muzike. Zahvaljujući njenom vođstvu, stručna kritika redovno ističe umetničke kvalitete novosadskog horskog ansambla, naglašavajući njihovu uvežbanost, vokalnu tehniku i dinamičko nijansiranje uz sočnu i nosivu, svežu zvučnost. Hor je gostovao 10. maja 2004. u Sarajevu (BiH), na samitu o toleranciji u Karmini burani Karla Orfa, kao vodeći hor. Gostovali su i na otvaranju Starog mosta u Mostaru (BiH), 23. jula 2004. sa istim programom. Na svom repertoaru imaju dela najvećih svetskih i domaćih autora horske muzike: Laso, Palestrina, Albinoni, Kodalj, Mocart, Pergolezi... Njihovo najveće dostignuće je izvođenje Božanstvene liturgije Sv. Jovana Zlatoustog (Stevan St. Mokranjac, Arkadij Dubenski, Marko Tajčević), 2003.
 • Balet srpskog narodnog pozorišta je svoje prve korake učinio decembra 1947, kada je Vojvođansko narodno pozorište (danas Srpsko narodno pozorište), u okviru svog Dramskog studija, otvorilo Baletski odsek. 1948. godine, Studio je prerastao u Srednju baletsku školu klasične orijentacije, koja je obrazovala igrače za potrebe Srpskog narodnog pozorišta. Najznačajniji rezultati u tom periodu postignuti su zahvaljujući koreografu i pedagogu Danici Živančević, koja je postavila koreografiju za operetu Ero s’ onoga svijeta, sa folklornim igračima i solistima Petrom Jerantom i Irenom Kiš (jedinom balerinom u ansamblu). Februara 1950, upravnik Jovan Konjović i Margita Debeljak, direktor Baletske škole, organizovali su audiciju posle koje je angažovano 24 člana umetničkog ansambla Doma JNA, zajedno sa glavnim koreografom i pedagogom Marinom Olenjinom.
 • Balet Srpskog narodnog pozorišta osnovan je 8. marta 1950. Prva baletska predstava bila je Šeherezada Nikolaja Rimski-Korsakova (koreograf Marina Olenjina), 25. maja iste godine. Prvi solisti bili su Jelena Andrejev, Boris Radak, Vera Blažić, Petar Jerant, Jelena Glavonić, Krsto Kuzmanovski, Stevan Izrailovski, Stevan Grebeldinger, Milorad Mića Živanović, Margita Bratonožić, Žarko Milenković... Od svojih početaka, Balet izvodi dela domaće baštine: Licitarsko srce (Baranović), Đavo na selu (Lotka), Ohridska legenda (Hristić). Kritičari smatraju prvo izvođenje Labudovog jezera (8. januar 1955) veoma važnim datumom u istoriji novosadskog Baleta. To je bio period kada je prva generacija Baletske škole diplomorala, donoseći nove pokrete i nove igračke veštine i stvarajući nove uslove za koreografske kreacije. Balet je nastavio da angažuje mlade i obrazovane plesače koji su koji su obeležili kulturni život Novog Sada i zemlje: Danica Rekalić, Mira Popović, Ksenija Gligorić, Mira Matić, Jelena Mihajlović Hajek, Jelica Ninković Prokić, Ignjat Ignjatović, Branka Tipelac, Helmut Nedelko, Mira Tapavica, Erika Marjaš-Brzić, Sofija Stojadinović, Dobrila Novkov, Biljana Maksić Njegovan, Oto Ris, Julijana Sremac, Rastislav Varga, Živojin Novkov, Amalija Petrić Uzelac, Mira Ruškuc... Mnogi istaknuti koreografi radili su u Baletu Srpskog narodnog pozorišta. U prvom periodu to su bili: Boris Tonin (koji je doneo nove i interesantne ideje i pokušao da afirmiše novosadski Balet na turnejama po svetu), Maks Kirbos, Vera Kostić, Karol Tot, Pia i Pino Mlakar. Ogroman uticaj ostvarile su Vera Bokadero i Stela Pirogova (moderna verzija Labudovog jezera), kao i Lidija Pilipenko (Večiti Mladoženja i Izbiračica, kompozitor Zoran Mulić), Vladimir Logunov i Krunislav Simić. Uporedo sa klasičnim plesom, kreiran je i moderni izraz u koreografijama Georgija Makedonskog i Ike Otrina. I u kasnijem periodu nastavljeno je istraživanje na polju umetničke ekspresije. Nada Kokotović upoznala je igrače sa savremenim plesom a Endru Piter Grinvud (Velika Britanija) pomogao im je da se uključe u svetske tokove, modernizuju i obogate plesački izraz. Sezona 1994/95 je značajna po premijeri Grka Zorbe (Mikis Teodorakis – Krunislav Simić), najuspešnije predstave decenije koja je na repertoaru neprekidno od tada. Tokom sedamdesetih, baletski repertoar je obogaćen predstavama za najmlađu publiku (Petar Pan, Crvenkapa, Pipi Duga Čarapa, kasnije Konjić Grbonjić, Maks i Moric...) Baletski ansambl Srpskog narodnog pozorišta i danas ima izvanredne soliste i igrače koji izvode klasični i moderni, svetski i domaći repertoar.
 • Forum za novi ples osnovan je u junu 2002, u cilju stvaranja novog prostora za istraživanje savremenog plesnog i pozorišnog izraza. Prateći autentične potrebe mladih igrača za istraživanjem i proširivanjem iskustva, odlučili smo da im omogućimo usavršavanje na polju savremenog plesa, kroz različite obrazovne programe - radionice i predavanja, čiji su rezultat bile predstave i koreografske minijature u saradnji sa eminentnim koreografima iz zemlje i inostranstva. Inicijator projekta Forum za novi ples je Olivera Kovačević-Crnjanski.
 • 2006, septembra, SNP ulazi u svoju 146. sezonu kao član Evropske teatarske konvencije (od juna) i kao član asocijacije Pozorište bez granica, u kojoj su i: Odsek za kulturu grada Šćećina, Poljska, Teatar “Gardonyi”, Eger (Mađarska), Teatar “Tamasi”, Sv. Đorđe (Rumunija) i Teatar “Rictus”, Nant (Francuska).
Adresa: 
Fotografija: 
Naziv: 
Običan čovek
Opis: 
Šala u tri čina.
Mesto nastanka kuluturnog dobra: 
Novi Sad
Država nastanka kulturnog dobra: 
Srbija
Izdanje: 
Sveska trideset treća
Identifikator: 
Biblioteka SNP Inv. br. 12747
Štampar: 
Srpska knjižara i štamparija Braće M. Popovića u Novom Sadu.
Mesto štampanja: 
Novi Sad
Mesto izdavanja: 
Нови Сад
Tip jezika kulturnog dobra: 
Slovenski
Materijal: 
Papir
Tip originalnog kulturnog dobra: 
Knjiga
Format (i) digitalnog dokumenta: 
Slika
Godina nastanka kulurnog dobra: 
1902
Oblast: 
Film i pozorište
Latinica
Fotografije: 
AddThis: 
Biografija: 

Jovan Đorđević rođen je 25. novembra 1826. u Senti Gimnaziju je pohađao u Segedinu, Novom Sadu i Temišvaru, a filozofiju u Pešti. U Pešti se 1845. upisao na studij medicine, ali 1848. je prekinuo studije. Na poziv bačkog velikog župana Isidora Nikolića Džavera otišao je 1849. da radi u Somboru, a odatle je prešao u Lugoš, gde je bio sudski činovnik. Prešao je 1852. u Novi Sad, u kome je bio profesor istorije u srpskoj gimnaziji od 1852. do 1857. U Novom Sadu se sukobljavao sa onima, koji su se protivili Vukovoj reformi, pa je zbog toga 1857. prešao u Peštu. gde je postao sekretar Matice srpske i urednik Letopisa Matice srpske u periodu 1857-1859. Međutim i tu je imao dosta konzervativnih protivnika, pa se 1859. vratio u Novi Sad.

Prihvatio je ponudu Danila Medakovića i zajedno sa Đorđem Popovićem prihvatio se da uređuje Srpski Dnevnik u Novom Sadu. Vodio je uglavnom administraciju i pisao u prosvetnom delu lista. Počeo je 1860. da objavljuje niz važnih članaka o pozorištu, pa je time potakao da se 1861. osnuje Srpsko narodno pozorište u okviru Srpske čitaonice. Objašnjavao je da pozorište čuva jezik i narodne običaje i budi nacionalnu svest i da je zbog toga od ogromnoga značaja. Smatrao je da nijedna prosvetna ustanova ne može tako dobro da razvija narodni jezik. Tokom 1861. bio je poslanik na Blagoveštanskom saboru i svoje beleške sa tog sabora izdao je u knjizi Radnja Blagoveštanskog Sabora 1861. Bio je jedno vreme glavni pokretač kulturnoga poleta u Vojvodini. U vreme apsolutizma organizovao je različite prosvetne manifestacije sa ciljem da održava aktivan i kompaktan nacionalni duh. Takvu jednu svečanost organizovao je 1861. povodom Tekelijine stogodišnjice rođenja. Bio je upravnik Srpskog narodnog pozorišta od 1863. do 1868. Da bi mu više vremena ostalo za pozorište predao je 1863. Svetozaru Miletiću faktičko uređivanje Srpskog Dnevnika, a on se sve više posvećivao pozorištu. Međutim formalno je i dalje bio glavni urednik Srpskog Dnevnika, pa je zbog Miletićevoga uređivanja i on bio stavljen pred vojni sud, a Srpski dnevnik je bio obustavljen. Bio je amnestiran 1865, ali više nije pokretao list.

Kategorija: 
Lične informacije: 
Jovan Đorđević je bio srpski književnik. Bio je osnivač i direktor Narodnog pozorišta u Beogradu, upravnik Srpskog narodnog pozorišta (1863—1868), profesor istorije na Velikoj školi i ministar prosvete. Napisao je srpsku himnu Bože pravde.
Datum rođenja: 
Saturday, November 25, 1826
Mesto rođenja i lokacija: 
Senta
Serbia
45° 55' 37.8696" N, 20° 4' 40.2888" E
Datum smrti: 
Sunday, April 22, 1900
Mesto smrti i lokacija: 
Beograd
Serbia
44° 47' 11.6448" N, 20° 26' 56.1192" E
Pol: 
Мушки
Делокруг рада: 
Godina rođenja: 
1826
Država rođenja: 
Србија
Naziv: 
Maksim Crnojević
Opis: 
Tragedija u 5 činova sa pevanjem.
Mesto nastanka kuluturnog dobra: 
Novi Sad
Država nastanka kulturnog dobra: 
Srbija
Autorska prava: 
Biblioteka srpskog narodnog pozorišta
Izdanje: 
Sveska peta.
Identifikator: 
I 1335/2
Štampar: 
Izdanje srpske knjižare: Braće M. Popovića u Novom Sadu
Mesto štampanja: 
Novi Sad
Mesto izdavanja: 
Novi Sad
Tip jezika kulturnog dobra: 
Slovenski
Materijal: 
Papir
Tip originalnog kulturnog dobra: 
Knjiga
Format (i) digitalnog dokumenta: 
Slika
Godina nastanka kulurnog dobra: 
1887
Oblast: 
Film i pozorište
Latinica
Fotografije: 
AddThis: 
Biografija: 

Srednju školu je započeo Subotici, a završio u Pešti. U Pešti je završio potom i pravni fakultet. Izabran je 1859. za sekretara Matice Srpske. Uređivao je Letopis Matice Srpske od 1859. do 1869, Pozorište je uređivao od 1872. do 1876, a bio je i urednik Mlade Srbadije. Bio je istaknuti član Ujedinjene omladine srpske, pa je bio predsednik na omladinskim skupštinama u Zrenjaninu, Kikindi i Novom Sadu od 1868. do 1870. Pored toga povereno mu je i uredjivanje omladinskog glasila Mlade Srbadije. Kada je ugarska vlada za vršačku skupštinu 1871. naredila da članovi Omladine mogu biti samo ugarski Srbi, tada je Hadžić uzalud pokušavao da različitim molbama uveri vlasti da takvo društvo ne može da bude toliko ograničeno. Imao je posebne zasluge za razvoj srpskog pozorišta, posebno Srpskog Narodnog Pozorišta (SNP) u Novom Sadu. Zajedno sa Jovanom Subotićem sprečio je propast pozorišta nakon odlaska Jovana Đorđevića 1868. u Beograd. Postao je upravnik Srpskog narodnog pozorišta. Razvijao je umetničku igru u trupi, a istovremeno kod gledalaca budio rodoljublje i ljubav prema pozorištu. Od 1872. je uređivao i Zbornik pozorišnih dela, kao organ uprave SNP u Novom Sadu. Tu je objavljeno oko 50 originalnih i prevedenih dramskih dela iz repertoara SNP. U svesci 185. Srpskog Letopisa je dat dobar pregled njegovog književnog rada. Pod njegovom upravom SNP u Novom Sadu se uzdiglo do visine na kojoj je moglo da izvodi i najsloženija dramska dela.

Kategorija: 
Lične informacije: 
Antonije Hadžić (Subotica, 20. novembar / 2. decembar 1831 – Novi Sad, 17. januar 1916 (po Narodnoj enciklopediji 1917.)) je bio književnik, upravnik Narodnog pozorišta (Novi Sad) i predsednik Matice srpske.
Datum rođenja: 
Friday, December 2, 1831
Mesto rođenja i lokacija: 
Subotica
Serbia
46° 5' 56.3244" N, 19° 39' 28.7064" E
Datum smrti: 
Monday, January 17, 1916
Mesto smrti i lokacija: 
Novi Sad
Serbia
45° 14' 58.794" N, 19° 50' 12.642" E
Pol: 
Мушки
Делокруг рада: 
Godina rođenja: 
1871
Država rođenja: 
Srbija
Naziv: 
Ljubav nije šala
Opis: 
Šala u jednoj radnji. Sveska sedma.
Mesto nastanka kuluturnog dobra: 
Novi Sad
Država nastanka kulturnog dobra: 
Srbija
Autorska prava: 
Matica srpska.
Izdanje: 
Sedma sveska.
Identifikator: 
Biblioteka Matice srpske. I 41936
Štampar: 
Srpska narodna zadružna štamparija
Mesto štampanja: 
Novi Sad
Izdavač: 
Srpsko narodno pozorište
Mesto izdavanja: 
Novi Sad
Cobiss identifikator: 
000225073
Tip jezika kulturnog dobra: 
Slovenski
Materijal: 
Papir
Tip originalnog kulturnog dobra: 
Knjiga
Format (i) digitalnog dokumenta: 
Slika
Godina nastanka kulurnog dobra: 
1873
Oblast: 
Film i pozorište
Naziv: 
Lek od punica
Opis: 
Šaljiva igra u jednom činu. Sveska trideset četvrta. S nemačkog preveo Jovan Đorđević.
Mesto nastanka kuluturnog dobra: 
Novi Sad
Država nastanka kulturnog dobra: 
Србија
Autorska prava: 
Srpsko narodno pozorište
Identifikator: 
Inventarski broj SNP: 12826
Štampar: 
Štamparija i knjižara Braće M. Popović
Mesto štampanja: 
Novi Sad
Izdavač: 
Srpsko narodno pozorište
Tip jezika kulturnog dobra: 
Slovenski
Materijal: 
Papir
Tip originalnog kulturnog dobra: 
Knjiga
Format (i) digitalnog dokumenta: 
Slika
Godina nastanka kulurnog dobra: 
1903
Oblast: 
Film i pozorište
Naziv: 
Demon - Povest i Alegorija
Opis: 
Pozorišno delo dr Milana Jovanovića
Mesto nastanka kuluturnog dobra: 
Novi Sad
Autorska prava: 
Biblioteka Matice srpske
Identifikator: 
I 5684
Štampar: 
Srpska narodna zadružna štamparija.
Mesto štampanja: 
Novi Sad
Izdavač: 
Srpska narodna zadružna štamparija
Mesto izdavanja: 
Novi Sad
Tip jezika kulturnog dobra: 
Slovenski
Materijal: 
Papir
Format (i) digitalnog dokumenta: 
Slika
Godina nastanka kulurnog dobra: 
1872
Oblast: 
Film i pozorište
Naziv: 
Ej ljudi, što se ne ženite ili Pod papučom
Opis: 
Šesnaesta sveska Zbornika pozorišnih dela pod nazivom "Ej ljudi, što se ne ženite" ili "Pod papučom" je šaljiva igra u četiri čina. Nemočkog autora Julije Rozen, a za srpsku pozornicu je preveo Branko M. Jovanović.
Mesto nastanka kuluturnog dobra: 
Novi Sad
Autorska prava: 
Biblioteka Matice srpske
Izdanje: 
Srpska knjižara Braće M. Popovića
Identifikator: 
3 II148/16
Štampar: 
Srpska knjižara Braće M. Popovića u Novom Sadu
Mesto štampanja: 
Novi Sad
Izdavač: 
Srpska knjižara Braće M. Popovića u Novom Sadu
Mesto izdavanja: 
Novi Sad
Tip jezika kulturnog dobra: 
Slovenski
Materijal: 
Papir
Format (i) digitalnog dokumenta: 
Slika
Godina nastanka kulurnog dobra: 
1884
Oblast: 
Film i pozorište
Naziv: 
Robijaševa ćerka
Opis: 
Robijaševa ćerka je pozorišno delo u tri čina, nemačkog autora Adolfa Vilbranta, a na srpski jezik je preveo Jovan Grčić.
Mesto nastanka kuluturnog dobra: 
Novi Sad
Autorska prava: 
Српско народно позориште
Identifikator: 
II 296/2
Štampar: 
Srpska štamparija i knjižara Braće M. Popovića.
Mesto štampanja: 
Novi Sad
Mesto izdavanja: 
Novi Sad
Tip jezika kulturnog dobra: 
Slovenski
Materijal: 
Papir
Format (i) digitalnog dokumenta: 
Slika
Godina nastanka kulurnog dobra: 
1889
Oblast: 
Film i pozorište
Naziv: 
Pola vina, pola vode
Opis: 
Dramska dela Koste Trifkovića, Pola vino, pola vode.
Mesto nastanka kuluturnog dobra: 
Novi Sad
Autorska prava: 
Srpsko narodno pozorište
Identifikator: 
I 1164
Mesto štampanja: 
Novi Sad
Mesto izdavanja: 
Novi Sad
Tip jezika kulturnog dobra: 
Slovenski
Materijal: 
Papir
Format (i) digitalnog dokumenta: 
Slika
Oblast: 
Film i pozorište

Pages

Subscribe to RSS - Srpsko narodno pozorište