Statut Novog Sada iz 1748. godine srpski jezik

Read me
Naziv: 
Statut Novog Sada iz 1748. godine srpski jezik