Slovenski

Naziv: 
Roman siromašnog mladića
Autor: 
Opis: 
Drama u pet činova.
Signatura kulurnog dobra kod vlasnika: 
I 1333
Štampar: 
Štamparija srpske knjižare braće M. Popovića u Novom Sadu.
Mesto štampanja: 
Novi Sad
Tip jezika kulturnog dobra: 
Slovenski
Materijal: 
Papir
Tip originalnog kulturnog dobra: 
Knjiga
Format (i) digitalnog dokumenta: 
Slika
Godina nastanka kulurnog dobra: 
1890
Oblast: 
Film i pozorište
Naziv: 
Šaljiva igra u jednom činu sa pesmama
Opis: 
Pozorišno delo "Prkos" priredio je dr Jovan Andrejević, po ugledu na R. Benediksa, na muziku A. Maksimovića.
Mesto nastanka kuluturnog dobra: 
Novi Sad
Istorijat: 
Ovaj komad je prikazan prvi put u Novom Sadu 7. januara 1863. godine; a tek gotovo 1868. godine sa pesmama i pravilnom podelom uloga.
Signatura kulurnog dobra kod vlasnika: 
I 1343/2
Autorska prava: 
Srpsko narodno pozorište
Izdanje: 
Srpskog narodnog pozorišta
Štampar: 
Knjižara braće M. Popovića
Mesto štampanja: 
Novi Sad
Izdavač: 
Knjižara braće M. Popovića
Mesto izdavanja: 
Novi Sad
Tip jezika kulturnog dobra: 
Slovenski
Materijal: 
Papir
Tip originalnog kulturnog dobra: 
Knjiga
Format (i) digitalnog dokumenta: 
Slika
Godina nastanka kulurnog dobra: 
1860
Oblast: 
Film i pozorište
Naziv: 
Miroslavljevo jevanđelje
Tip jezika kulturnog dobra: 
Slovenski
Oblast: 
Slikarstvo
Veroispovest: 
Pravoslavna veroispovest
Datum nastanka dokumenta: 
01.01.2015.
Godina nastanka dokumenta: 
2015
Materijal: 
Papir
Opis: 
Miroslavljevo jevanđelje je najznačajniji spomenik srpske pismenosti i potiče iz 12.veka. Pisano je za humskog kneza Miroslava, brata Stefana Nemanje. Grigorije Dijak ga je završio i ukrasio. Ova knjiga je u stvari prevod grčkog jevanđelistara carigradske crkve Sv. Sofije. Do 1896. godine se čuvalo na Hilandaru kada je poklonjeno Aleksandru Obrenoviću, a danas se nalazi u Narodnom muzeju.
Mesto nastanka kuluturnog dobra: 
Нови Сад
Država nastanka kulturnog dobra: 
Србија
Format (i) digitalnog dokumenta: 
Slika
Naziv: 
Preki lek
Autor: 
Opis: 
Šaljiva igra u jednom činu.
Identifikator: 
BMS III 2287
Cobiss identifikator: 
000022217
Tip jezika kulturnog dobra: 
Slovenski
Materijal: 
Papir
Tip originalnog kulturnog dobra: 
Knjiga
Format (i) digitalnog dokumenta: 
Slika
Oblast: 
Film i pozorište
Naziv: 
Igra vatrom
Autor: 
Opis: 
Dramsko delo iz niza "Odsudni trenutci".
Mesto nastanka kuluturnog dobra: 
Novi Sad
Država nastanka kulturnog dobra: 
Srbija
Štampar: 
Srpska knjižara i štamparija braće M. Popovića u Novom Sadu.
Mesto štampanja: 
Novi Sad
Mesto izdavanja: 
Novi Sad
Tip jezika kulturnog dobra: 
Slovenski
Materijal: 
Papir
Tip originalnog kulturnog dobra: 
Knjiga
Format (i) digitalnog dokumenta: 
Slika
Oblast: 
Film i pozorište
Naziv: 
Na stanici
Autor: 
Opis: 
Dramsko delo iz niza "Odsudni trenutci".
Mesto nastanka kuluturnog dobra: 
Novi Sad
Država nastanka kulturnog dobra: 
Srbija
Štampar: 
Srpska knjižara i štamparija braće M. Popovića u Novom Sadu.
Mesto štampanja: 
Novi Sad
Mesto izdavanja: 
Novi Sad
Tip jezika kulturnog dobra: 
Slovenski
Materijal: 
Papir
Tip originalnog kulturnog dobra: 
Knjiga
Format (i) digitalnog dokumenta: 
Slika
Godina nastanka kulurnog dobra: 
1905
Oblast: 
Film i pozorište
Naziv: 
Izbiračica
Opis: 
Dramska dela Koste Trifkovića, Izbiračica.
Mesto nastanka kuluturnog dobra: 
Novi Sad
Datum kreiranja zapisa: 
26.06.2015.
Identifikator: 
I 1164
Садржај: 
Izbiračica je komedija koja se sastoji iz tri čina i koja u svojoj strukturi ima tri elementa. Prvo, pisac opisuje normalan život – uobičajen i miran, bez potresa, promena i sukoba. Posle toga dolazi do nekog događaja koj utiče na promenu u ponašanju nekog od likova što za posledicu ima njegov sukob sa okolinom. Treći element je povratak na stanje sa početka komedije. Glavni likovi u komediji imaju različite osobine, tako da se pojavljuju: zabludela osoba – glavni junak koji dolazi u sukob sa okolinom, varalica – lik koji je pokretač radnje i koji dovodi u zabludu glavnog junaka komedije, rezoner – lik koji zabludelu osobu vraća u realnost, a tu su i aktivni i pasivni pomagači – likovi koji podstiču zabludelu osobu u jednom ili drugom smeru.
Mesto štampanja: 
Novi Sad
Mesto izdavanja: 
Novi Sad
Tip jezika kulturnog dobra: 
Slovenski
Materijal: 
Papir
Tip originalnog kulturnog dobra: 
Knjiga
Format (i) digitalnog dokumenta: 
Slika
Oblast: 
Film i pozorište
Naziv: 
Kraljeva seja
Opis: 
Istorijska drama u četiri dela, delo dr Milana Jovanovića.
Mesto nastanka kuluturnog dobra: 
Novi Sad
Istorijat: 
Ovaj komad se prvi put prikazao u Osjeku 23.novembra 1864.godine.
Signatura kulurnog dobra kod vlasnika: 
I 1340
Autorska prava: 
Srpsko narodno pozorište
Štampar: 
Српска народна задружна штампарија
Mesto štampanja: 
Novi Sad
Izdavač: 
Na svet izdaje uprava Srpskog narodnog pozorišta.
Mesto izdavanja: 
Novi Sad
Tip jezika kulturnog dobra: 
Slovenski
Materijal: 
Papir
Tip originalnog kulturnog dobra: 
Knjiga
Format (i) digitalnog dokumenta: 
Slika
Godina nastanka kulurnog dobra: 
1872
Oblast: 
Film i pozorište
Naziv: 
Časopis Novi Sad 1928
Opis: 
Glavni i odgovorni urednik Dušan Čamprag. Časopis Novi Sad je kulturno-prosvetni i privredni pregled za Dunavsku banovinu.
Mesto nastanka kuluturnog dobra: 
Novi Sad
Država nastanka kulturnog dobra: 
Srbija
Autorska prava: 
Muzej Vojvodine
Štampar: 
Štamparija Dušan Čamprag i Drug, Novi Sad, Kralja Petra ulica broj 3, natrag u dvorištu.
Mesto štampanja: 
Novi Sad
Datum izdavanja: 
01.07.1928.
Tip jezika kulturnog dobra: 
Slovenski
Materijal: 
Papir
Tip originalnog kulturnog dobra: 
Časopis
Format (i) digitalnog dokumenta: 
Slika
Godina nastanka kulurnog dobra: 
1928
Institucija: 
Oblast: 
Štamparstvo i izdavaštvo
Naziv: 
Časopis Novi Sad 1936
Opis: 
Glavni i odgovorni urednik Dušan Čamprag. Časopis Novi Sad je kulturno-prosvetni i privredni pregled za Dunavsku banovinu.
Mesto nastanka kuluturnog dobra: 
Novi Sad
Država nastanka kulturnog dobra: 
Srbija
Autorska prava: 
Muzej Vojvodine
Datum izdavanja: 
07.01.1936.
Tip jezika kulturnog dobra: 
Slovenski
Materijal: 
Papir
Tip originalnog kulturnog dobra: 
Časopis
Format (i) digitalnog dokumenta: 
Slika
Godina nastanka kulurnog dobra: 
1936
Institucija: 
Oblast: 
Štamparstvo i izdavaštvo

Pages

Subscribe to RSS - Slovenski