Tekst

Naziv: 
Advokatsko punomoćje
Tip jezika kulturnog dobra: 
Germanski
Oblast: 
Administrativni dokument
Godina nastanka dokumenta: 
1809
Materijal: 
Papir
Tip originalnog kulturnog dobra: 
Tekst
Opis: 
Punomoć Matiasa Hitera advokatu Gasparu Hermanu radi zastupanja u sporovima. Na predmetu se nalazi pečat grada utisnut u vosak, sa opisom pečata.
Mesto nastanka kuluturnog dobra: 
Novi Sad
Država nastanka kulturnog dobra: 
Srbija
Napomena: 
Datum kreiranja arhivskog dokumenta: 14.07.1809. Dva lista mastilom, ručno pisane hartije sa nedostajućim delovima i delovima crvenog pečata u vosku.
Format (i) digitalnog dokumenta: 
Slika
Naziv: 
Molba građana Petrovaradinskog šanca
Oblast: 
Administrativni dokument
Datum nastanka dokumenta: 
01.01.1747.
Godina nastanka dokumenta: 
1747
Datum kreiranja zapisa: 
11.10.2013.
Materijal: 
Papir
Tip originalnog kulturnog dobra: 
Tekst
Opis: 
U okolnostima rata za nasledstvo “Svetog rimskog carstva” između Austrougarske i Prusije rodila se ideja da Petrovaradinski Šanac dobije privilegije slobodnog grada. Ta ideja je materijalizovana tek 1747. godine kada iz Šanca u Beč putuju David Racković, Tomas Anderle i Stojić Bogdanović, listom ugledni građani, koji od Marije Terezije traže Povelju slobodnog grada. Bečki dvor popušta zbog ratnih okolnosti i prazne kase, ali ispostavlja račun. Sloboda Šanca iznosila je 80 000 rajnskih forinti.
Mesto nastanka kuluturnog dobra: 
Petrovaradin
Istorijat: 
Prema ranijim saznanjima, na Petrovaradinskoj tvrđavi prvo ljudsko naselje postojalo je još 4500. godina pre nove ere ali nakon arheoloških otkrića na samom početku istraživanja istorija ovog prostora pomerena je na period 19.000 -15.000 godina pre nove ere. Zahvaljujući tome znamo da čovek u kontinuitetu nastanjuje prostor Petrovaradinske stene od praistorije do danas, pa čak i paleolitu kada su se ljudska staništa uglavnom nalazila u pećina. Krajem 17. veka na grebenu Fruške gore, nad desnom obalom Dunava, počinje gradnja Petrovaradinske tvrđave. Ubrzo oko šanca formiralo se manje naselje trgovaca, ribara, zanatlija i lađara. U međuvremenu, do 1780. godine, završeno je najveće vojno utvrđenje tadašnje Austrijske carevine Petrovaradinska tvrđava -‘’Gibraltar na Dunavu’’.
Država nastanka kulturnog dobra: 
Srbija
Format (i) digitalnog dokumenta: 
Slika
Naziv: 
Prepis povelje carice Marije Terezije o elibertaciji Novog Sada
Oblast: 
Administrativni dokument
Datum nastanka dokumenta: 
01.01.1748.
Godina nastanka dokumenta: 
1748
Datum kreiranja zapisa: 
11.10.2013.
Materijal: 
Papir
Tip originalnog kulturnog dobra: 
Tekst
Opis: 
1. februara 1748. godine, građani Petrovaradinkog šanca su uz finansijski otkup od 80.000 forinti, od carice Marije Terezije izdejstvovali status SLOBODNOG KRALjEVSKOG GRADA, pod imenom Novi Sad (na latinskom Neoplanta).
Mesto nastanka kuluturnog dobra: 
Petrovaradin
Istorijat: 
Na slici: Tekst zakletve novosadskih pravoslavnih sveštenika neposredno posle konstituisanja prvog saziva Magistrata 1748. godine
Država nastanka kulturnog dobra: 
Srbija
Napomena: 
Tekst povelje upisan u Kraljevske knjige iz Fonda Ugarske dvorske kancelarije koji se čuva u Mađarskom državnom arhivu.
Autorska prava: 
Istorijski arhiv grada Novog Sada
Format (i) digitalnog dokumenta: 
Slika
Naziv: 
Redakcija lista "Lajpciške ilustrovane novine" ("Leipziger Illustrierte Zeitung")
Naziv originalni: 
"Leipziger Illustrierte Zeitung"
Tip jezika kulturnog dobra: 
Germanski
Oblast: 
Administrativni dokument
Godina nastanka dokumenta: 
1917
Materijal: 
Papir
Tip originalnog kulturnog dobra: 
Tekst
Opis: 
Dostavljanje Upravi grada ponudu za porudžbinu "Južnougarskog broja" ("Südungarn-Nummer") ovog lista
Mesto nastanka kuluturnog dobra: 
Lajpcig
Država nastanka kulturnog dobra: 
Nemačka
Autorska prava: 
Istorijski arhiv grada Novog Sada
Format (i) digitalnog dokumenta: 
Slika
Naziv: 
Zapisnik sa sednice Gradskog odbora
Tip jezika kulturnog dobra: 
Slovenski
Oblast: 
Administrativni dokument
Godina nastanka dokumenta: 
1904
Materijal: 
Papir
Tip originalnog kulturnog dobra: 
Tekst
Opis: 
Na sednici je razmatrano izdavanje građevinske dozvole Lazaru Dunđerskom za izgradnju pozorišne zgrade u dvorištu hotela "Eržebet".
Mesto nastanka kuluturnog dobra: 
Novi Sad
Država nastanka kulturnog dobra: 
Srbija
Autorska prava: 
Istorijski arhiv grada Novog Sada
Format (i) digitalnog dokumenta: 
Slika
Naziv: 
Predlog Magistrata
Tip jezika kulturnog dobra: 
Ugrofinski
Oblast: 
Administrativni dokument
Godina nastanka dokumenta: 
1893
Materijal: 
Papir
Tip originalnog kulturnog dobra: 
Tekst
Opis: 
Predlаže se nagrada za Melhiora Erdujheljia za delo "Istorija Novog Sada"
Mesto nastanka kuluturnog dobra: 
Novi Sad
Država nastanka kulturnog dobra: 
Srbija
Autorska prava: 
Istorijski arhiv grada novog Sada
Format (i) digitalnog dokumenta: 
Slika
Naziv: 
Obaveštenje Kraljevskog sudbenog stola Magistratu
Tip jezika kulturnog dobra: 
Slovenski
Oblast: 
Administrativni dokument
Godina nastanka dokumenta: 
1891
Materijal: 
Papir
Tip originalnog kulturnog dobra: 
Tekst
Opis: 
Obaveštenje sudbenog stola Magistratu o predaji parcela iz zaostavštine Marije i Jovana Trandafil karlovačkom patrijarhu Georgiju Brankoviću za potrebe Stipendijskog fonda.
Mesto nastanka kuluturnog dobra: 
Novi Sad
Država nastanka kulturnog dobra: 
Srbija
Autorska prava: 
Istorijski arhiv grada Novog Sada
Format (i) digitalnog dokumenta: 
Slika
Naziv: 
Molba doktora Jovana Jovanovića (Zmaja) Magistratu
Tip jezika kulturnog dobra: 
Slovenski
Oblast: 
Administrativni dokument
Godina nastanka dokumenta: 
1874
Materijal: 
Papir
Tip originalnog kulturnog dobra: 
Tekst
Opis: 
Moli za potvrdu da je radio u Novom Sadu kao "doktor medecine".
Mesto nastanka kuluturnog dobra: 
Novi Sad
Država nastanka kulturnog dobra: 
Srbija
Autorska prava: 
Историјски архив града Новог Сада
Format (i) digitalnog dokumenta: 
Slika
Naziv: 
Izveštaj senatora Jovana Petrovića
Tip jezika kulturnog dobra: 
Slovenski
Oblast: 
Administrativni dokument
Godina nastanka dokumenta: 
1861
Materijal: 
Papir
Tip originalnog kulturnog dobra: 
Tekst
Opis: 
Izveštaj o postavljanju novog upravnika srpskih osnovnih škola, doktora Đorđa Natoševića.
Mesto nastanka kuluturnog dobra: 
Novi Sad
Država nastanka kulturnog dobra: 
Srbija
Autorska prava: 
Istorijski arhiv grada Novog Sada
Format (i) digitalnog dokumenta: 
Slika
Naziv: 
Doktor Jovan Subotić obaveštava gradonačelstvo Novog Sada
Tip jezika kulturnog dobra: 
Slovenski
Oblast: 
Administrativni dokument
Godina nastanka dokumenta: 
1870
Materijal: 
Papir
Tip originalnog kulturnog dobra: 
Tekst
Opis: 
O osnivanju štamparije pod nazivom Srpska štamparija Jovana Subotića
Mesto nastanka kuluturnog dobra: 
Novi Sad
Država nastanka kulturnog dobra: 
Srbija
Autorska prava: 
Istorijski arhiv grada Novog Sadas
Format (i) digitalnog dokumenta: 
Slika

Pages

Subscribe to RSS - Tekst