Statute of a Saving Bank in Novi Sad

Title: 
Statute of a Saving Bank in Novi Sad
Name of the original: 
Статут Штедионице у Новом Саду