Gradska biblioteka Novog SadaGradska biblioteka u Novom Sadu radi na tradiciji Srpske čitaonice novosadske, koja je osnovana 23. septembra 1845. godine. Smeštena je u srcu starog jezgra grada, u zgradi koja je zadužbina Anke i Arse Pajević, izdavača, mecene i dobrotvora srpskog naroda. U centralnoj zgradi se nalazi pozajmno odeljenje „Đura Daničić“, Dečje odeljenje, Informaciono-referalni centar sa čitaonicom i fondom britanske knjige, uprava i stručne službe. Tokom svog rada, Biblioteka je razvila mrežu od 22 bibliotečka ogranka (9 u gradu i 13 u prigradskim mestima), a ima i dva posebna fonda: Zavičajnu zbirku i Informaciono-referalni centar sa čitaonicom i fondom britanske knjige. Zahvaljujući tome, ona je jedna od najvećih javnih biblioteka pozajmnog tipa u zemlji i ima funkciju matične biblioteke za Južnobački okrug.

Biblioteka raspolaže sa preko 400.000 knjiga i časopisa na srpskom, mađarskom, slovačkom, rumunskom i rusinskom jeziku, kao i knjiga na engleskom, francuskom, ruskom i nemačkom jeziku. Godišnje se u Biblioteku upiše preko 20.000 članova.
Primenom novih tehnologija u oblasti bibliotečkog poslovanja, korišćenjem štampanih i elektronskih resursa, Biblioteka se danas razvija kao informacioni, obrazovni i kulturni centar, koji stoji u službi velikog broja korisnika i uzima aktivno učešće u nastanku informacionog društva.

 

Izvor:GBNS

 

Adresa: 
Fotografija: 
Naziv: 
Starmali 1879
Opis: 
Humoristički list koji je izlazio u Novom Sadu svakog 10. i 25. u mesecu. Predstavlja izraz Zmajeve političke poezije namenjene čitaocima koji nisu imali prvashodno političko interesovanje. Podnaslov lista je često menjan: "List za zbijanje šale", "Humorističko satirični list" a uređivao ga je i najviše u njemu pisao Jovan Jovanović Zmaj uz pomoć dr. Ilije Ognjanovića (Abukazem). U listu su sarađivali Ljubomir Nenadović, Milorad Šapčanin, Laza Kostić, Vladimir Jovanović i mnogi drugi, potpisani samo svojim pseudonimom. Stalna rubrika Abukazema " Šetnje po Novom Sadu", daje zanimljivu sliku tadašnjeg života i vremena.
Mesto nastanka kuluturnog dobra: 
Novi Sad
Država nastanka kulturnog dobra: 
Srbija
Signatura kulurnog dobra kod vlasnika: 
SR 114 (18-34) 1879. Starmali
Autorska prava: 
Gradska biblioteka Novi Sad
Datum kreiranja zapisa: 
17.09.2014.
Садржај: 
Politička poezija i satira.
Štampar: 
Arsa Pajević
Mesto štampanja: 
Novi Sad
Izdavač: 
Arsa Pajević
Mesto izdavanja: 
Novi Sad
Datum izdavanja: 
30.06.1879.
Tip jezika kulturnog dobra: 
Slovenski
Materijal: 
Papir
Tip originalnog kulturnog dobra: 
Časopis
Format (i) digitalnog dokumenta: 
Slika
Godina nastanka kulurnog dobra: 
1879
Naziv: 
Starmali 1883
Opis: 
Humoristički list koji je izlazio u Novom Sadu svakog 10. i 25. u mesecu. Predstavlja izraz Zmajeve političke poezije namenjene čitaocima koji nisu imali prvashodno političko interesovanje. Podnaslov lista je često menjan: "List za zbijanje šale", "Humorističko satirični list" a uređivao ga je i najviše u njemu pisao Jovan Jovanović Zmaj uz pomoć dr. Ilije Ognjanovića (Abukazem). U listu su sarađivali Ljubomir Nenadović, Milorad Šapčanin, Laza Kostić, Vladimir Jovanović i mnogi drugi, potpisani samo svojim pseudonimom. Stalna rubrika Abukazema " Šetnje po Novom Sadu", daje zanimljivu sliku tadašnjeg života i vremena.
Mesto nastanka kuluturnog dobra: 
Novi Sad
Država nastanka kulturnog dobra: 
Srbija
Signatura kulurnog dobra kod vlasnika: 
Sr 114 1883 1-36 Starmali
Autorska prava: 
Gradska biblioteka Novi Sad
Datum kreiranja zapisa: 
15.09.2014.
Садржај: 
Politička poezija i satira.
Štampar: 
Arsa Pajević
Mesto štampanja: 
Novi Sad
Izdavač: 
Zmaj - Jovan Jovanović
Mesto izdavanja: 
Novi Sad
Datum izdavanja: 
01.10.1883.
Tip jezika kulturnog dobra: 
Slovenski
Materijal: 
Papir
Tip originalnog kulturnog dobra: 
Časopis
Format (i) digitalnog dokumenta: 
Slika
Godina nastanka kulurnog dobra: 
1883
Naziv: 
Starmali 1882
Opis: 
Humoristički list koji je izlazio u Novom Sadu svakog 10. i 25. u mesecu. Predstavlja izraz Zmajeve političke poezije namenjene čitaocima koji nisu imali prvashodno političko interesovanje. Podnaslov lista je često menjan: "List za zbijanje šale", "Humorističko satirični list" a uređivao ga je i najviše u njemu pisao Jovan Jovanović Zmaj uz pomoć dr. Ilije Ognjanovića (Abukazem). U listu su sarađivali Ljubomir Nenadović, Milorad Šapčanin, Laza Kostić, Vladimir Jovanović i mnogi drugi, potpisani samo svojim pseudonimom. Stalna rubrika Abukazema " Šetnje po Novom Sadu", daje zanimljivu sliku tadašnjeg života i vremena.
Mesto nastanka kuluturnog dobra: 
Novi Sad
Država nastanka kulturnog dobra: 
Srbija
Signatura kulurnog dobra kod vlasnika: 
Sr 114 1882 1-36 Starmali
Autorska prava: 
Gradska Biblioteka Novi Sad
Datum kreiranja zapisa: 
15.09.2014.
Садржај: 
Politička poezija i satira.
Štampar: 
Arsa Pajević
Mesto štampanja: 
Novi Sad
Izdavač: 
Zmaj - Jovan Jovanović
Mesto izdavanja: 
Novi Sad
Datum izdavanja: 
10.01.1882.
Tip jezika kulturnog dobra: 
Slovenski
Materijal: 
Papir
Tip originalnog kulturnog dobra: 
Časopis
Format (i) digitalnog dokumenta: 
Slika
Godina nastanka kulurnog dobra: 
1882
Naziv: 
Glavni spisak izdavačke knjižarice i štamparije
Mesto nastanka kuluturnog dobra: 
Novi Sad
Država nastanka kulturnog dobra: 
Srbija
Signatura kulurnog dobra kod vlasnika: 
R II 639
Autorska prava: 
Gradska biblioteka Novi Sad
Datum kreiranja zapisa: 
10.09.2014.
Štampar: 
Arsa Pajević
Mesto štampanja: 
Novi Sad
Izdavač: 
Arsa Pajević
Mesto izdavanja: 
Novi Sad
Datum izdavanja: 
10.09.2014.
Tip jezika kulturnog dobra: 
Slovenski
Materijal: 
Papir
Tip originalnog kulturnog dobra: 
Knjiga
Format (i) digitalnog dokumenta: 
Slika
Godina nastanka kulurnog dobra: 
1880
Naziv: 
Album Prvi svetski rat 1914 - 1918
Opis: 
Istorija Svetskog Rata u mnogobrojnim fotografijama, slikama, skicama, kartama kao i kratkom istorijskom pregledu svih važnijih događaja iz celog rata i sa svih bojišta - sve napisano i objašnjeno na srpskom, francuskom i engleskom jeziku.
Mesto nastanka kuluturnog dobra: 
Beograd
Država nastanka kulturnog dobra: 
Srbija
Fizički opis: 
Reprint izdanja iz 1926.
Autorska prava: 
Gradska biblioteka Novi Sad
Datum kreiranja zapisa: 
10.09.2014.
Садржај: 
Ratne fotografije sa propratnim opisom.
Mesto štampanja: 
Beograd,1987
Izdavač: 
Uredništvo Ratnog Albuma
Mesto izdavanja: 
Beograd
Materijal: 
Papir
Tip originalnog kulturnog dobra: 
Knjiga
Format (i) digitalnog dokumenta: 
Slika
Godina nastanka kulurnog dobra: 
1926
Naziv: 
Enciklopedija Novog Sada ADE-AŠK br.2
Autor: 
Opis: 
Enciklopediju Novog Sada čini sveobuhvatni pojmovi o istorijskim i znamenitim ličnostima, događajima, institucijama u oblasti kulture, religije, privrede, urbanizma, zdravstva i sporta, o manifestacijama nacionalnog značaja, a prvenstveno o znamenitim ljudima i porodicama koji su u prošlosti zadužili grad značajnim doprinosom i našim savremenicima što što svojim stvaralaštvom danas proslavljaju ime grada.
Mesto nastanka kuluturnog dobra: 
Novi Sad
Država nastanka kulturnog dobra: 
Srbija
Autorska prava: 
Gradska biblioteka Novi Sad
Datum kreiranja zapisa: 
08.09.2014.
Štampar: 
Štamparija ,,Dobra vest"
Mesto štampanja: 
Novi Sad
Mesto izdavanja: 
Novi Sad
Tip jezika kulturnog dobra: 
Slovenski
Datum izvršenja nacionalne kategorizacije: 
08.09.2014.
Materijal: 
Papir
Tip originalnog kulturnog dobra: 
Knjiga
Format (i) digitalnog dokumenta: 
Slika
Godina nastanka kulurnog dobra: 
1994
Naziv: 
Časopis Neven
Opis: 
NEVEN - Srpske dečije novine. Osnovao ga, uređivao i izdavao Jovan Jovanović - Zmaj - Čika Jova. Štampan u Novom Sadu i Zagrebu. Prvi broj izašao 1880.
Mesto nastanka kuluturnog dobra: 
Novi Sad
Država nastanka kulturnog dobra: 
Srbija
Autorska prava: 
Gradska biblioteka Novi Sad
Datum kreiranja zapisa: 
08.09.2014.
Садржај: 
Dečija proza i poezija.
Štampar: 
Arsa Pajević
Mesto štampanja: 
Novi Sad
Izdavač: 
Arsa Pajević
Mesto izdavanja: 
Novi Sad
Tip jezika kulturnog dobra: 
Slovenski
Materijal: 
Papir
Tip originalnog kulturnog dobra: 
Časopis
Format (i) digitalnog dokumenta: 
Slika
Godina nastanka kulurnog dobra: 
1888
Naziv: 
Časopis Neven
Opis: 
NEVEN - Srpske dečije novine. Osnovao ga, uređivao i izdavao Jovan Jovanović - Zmaj - Čika Jova. Štampan u Novom Sadu i Zagrebu. Prvi broj izašao 1880.
Mesto nastanka kuluturnog dobra: 
Novi Sad
Država nastanka kulturnog dobra: 
Srbija
Signatura kulurnog dobra kod vlasnika: 
SR - 72 NEVEN 1887
Autorska prava: 
Gradska biblioteka Novi Sad
Datum kreiranja zapisa: 
08.09.2014.
Садржај: 
Dečija proza i poezija.
Štampar: 
Arsa Pajević
Mesto štampanja: 
Novi Sad
Izdavač: 
Arsa Pajević
Mesto izdavanja: 
Novi Sad
Tip jezika kulturnog dobra: 
Slovenski
Materijal: 
Papir
Tip originalnog kulturnog dobra: 
Časopis
Format (i) digitalnog dokumenta: 
Slika
Godina nastanka kulurnog dobra: 
1887
Naziv: 
Enciklopedija Novog Sada ABE-ADE br.1
Autor: 
Opis: 
Enciklopediju Novog Sada čini sveobuhvatni pojmovi o istorijskim i znamenitim ličnostima, događajima, institucijama u oblasti kulture, religije, privrede, urbanizma, zdravstva i sporta, o manifestacijama nacionalnog značaja, a prvenstveno o znamenitim ljudima i porodicama koji su u prošlosti zadužili grad značajnim doprinosom i našim savremenicima što što svojim stvaralaštvom danas proslavljaju ime grada.
Autorska prava: 
Градска библиотека Нови Сад
Datum kreiranja zapisa: 
08.09.2014.
Štampar: 
Štamparija ,,Dobra vest",bulevar despota Stefana 16/III
Mesto štampanja: 
Novi Sad
Izdavač: 
Novosadski klub
Mesto izdavanja: 
Novi Sad
Tip jezika kulturnog dobra: 
Slovenski
Materijal: 
Papir
Tip originalnog kulturnog dobra: 
Knjiga
Format (i) digitalnog dokumenta: 
Slika
Godina nastanka kulurnog dobra: 
1993
Naziv: 
Svetkovine dvadesetpetogodišnjeg rada Jovana Jovanovića Zmaja
Mesto nastanka kuluturnog dobra: 
Novi Sad
Država nastanka kulturnog dobra: 
Srbija
Autorska prava: 
Gradska biblioteka Novi Sad
Štampar: 
Srpska narodna zadružna štamparija
Mesto štampanja: 
U Novom Sadu
Izdavač: 
Prijatelji pesnikovi
Mesto izdavanja: 
Novi Sad
Tip jezika kulturnog dobra: 
Slovenski
Materijal: 
Papir
Tip originalnog kulturnog dobra: 
Knjiga
Format (i) digitalnog dokumenta: 
Slika
Godina nastanka kulurnog dobra: 
1874

Pages

Subscribe to RSS - Gradska biblioteka Novog Sada