Papir

Naziv: 
Statut Novog Sada iz 1748. godine mađarski jezik
Tip jezika kulturnog dobra: 
Ugrofinski
Oblast: 
Administrativni dokument
Godina nastanka dokumenta: 
1748
Materijal: 
Papir
Tip originalnog kulturnog dobra: 
Tekst
Opis: 
23. marta, donet je Statut slobodnog i kraljevskog grada Novog Sada u kome se, između ostalog, u tački 14. precizira da: „radi dobrog uređenja, da se zapisnici ove varoši i druga akta, tačno sačine i urede, zato se plemenitom Magistratu ozbiljno zapoveda, da marljivo nastojanje i pažnju ima, da se zapisnici Senata čisto sačine i šta više, ko je predsedavajući, ko su prisutni, kakva se materija, ili molbe pojavile, šta je o njima posebno bilo zaključeno, kakve su takođe komisije, od ovog, ili onog Senata poslate i kakav je o tome izveštaj učinjen, o svemu tačno i verno, od strane beležnika varoši, da se protokoliše, svi posebni zaključci Senata verno i istinito da se uvedu, na kraju svake sednice Magistrata javno da se pročitaju, zatim, uredivši u knjigu protokola čisto opisani da se unesu, kao i slični zapisnici da se svake godine uvežu i tako za buduće upravljanje da se čuvaju;”. U tački 15.se dalje reguliše da „se sva akta i dela, isto tako milostive naredbe i rezolucije kraljevske, koje se statusa slobodne i kraljevske varoši tiču, druge godine po redu u arhivu polože, kao i u registar urede se i posebnom kovčegu sigurno čuvaju, da se sadržaj njihov, ili registar u odvojenu knjigu povezano i uredno po alfabetnom redu unese, da bi lakše kad potreba bude, bez napora pri ruci mogli imati, ključevi od arhiva, jedan kod gospodina sudije, drugi pak kod beležnika da se čuvaju”
Istorijat: 
Carica Marija Terezija je 1. februara 1748.godine izdala Povelju o proglašenju Petrovaradinskog šanca za slobodan i kraljevski grad koji je dobio ime Novi Sad. U tački 6. Povelje je precizirano da: „ustupamo i dopuštamo opštinstvu ove nove naše slobodne kraljevske varoši da preko zastupnika građanskih kao i druge slobodne kraljevske varoši naše slobodno sebi bira varoškog birova i 12 senatora za svoj Magistrat, a osim toga i druge varoške činovnike i sluge bez razlike vere samo od katolika i grčkog sjedinjenog i nesjedinjenog obreda za to sposobne i zgodne”
Napomena: 
Statut je nastao 23. marta 1748. godine.
Format (i) digitalnog dokumenta: 
Slika
Naziv: 
Statut Novog Sada iz 1748. godine latinski jezik
Tip jezika kulturnog dobra: 
Romanski
Oblast: 
Administrativni dokument
Godina nastanka dokumenta: 
1748
Materijal: 
Papir
Tip originalnog kulturnog dobra: 
Tekst
Opis: 
23. marta, donet je Statut slobodnog i kraljevskog grada Novog Sada u kome se, između ostalog, u tački 14. precizira da: „radi dobrog uređenja, da se zapisnici ove varoši i druga akta, tačno sačine i urede, zato se plemenitom Magistratu ozbiljno zapoveda, da marljivo nastojanje i pažnju ima, da se zapisnici Senata čisto sačine i šta više, ko je predsedavajući, ko su prisutni, kakva se materija, ili molbe pojavile, šta je o njima posebno bilo zaključeno, kakve su takođe komisije, od ovog, ili onog Senata poslate i kakav je o tome izveštaj učinjen, o svemu tačno i verno, od strane beležnika varoši, da se protokoliše, svi posebni zaključci Senata verno i istinito da se uvedu, na kraju svake sednice Magistrata javno da se pročitaju, zatim, uredivši u knjigu protokola čisto opisani da se unesu, kao i slični zapisnici da se svake godine uvežu i tako za buduće upravljanje da se čuvaju;”. U tački 15. se dalje reguliše da „se sva akta i dela, isto tako milostive naredbe i rezolucije kraljevske, koje se statusa slobodne i kraljevske varoši tiču, druge godine po redu u arhivu polože, kao i u registar urede se i posebnom kovčegu sigurno čuvaju, da se sadržaj njihov, ili registar u odvojenu knjigu povezano i uredno po alfabetnom redu unese, da bi lakše kad potreba bude, bez napora pri ruci mogli imati, ključevi od arhiva, jedan kod gospodina sudije, drugi pak kod beležnika da se čuvaju”
Mesto nastanka kuluturnog dobra: 
Novi Sad
Istorijat: 
Carica Marija Terezija je 1. februara 1748.godine izdala Povelju o proglašenju Petrovaradinskog šanca za slobodan i kraljevski grad koji je dobio ime Novi Sad. U tački 6. Povelje je precizirano da: „ustupamo i dopuštamo opštinstvu ove nove naše slobodne kraljevske varoši da preko zastupnika građanskih kao i druge slobodne kraljevske varoši naše slobodno sebi bira varoškog birova i 12 senatora za svoj Magistrat, a osim toga i druge varoške činovnike i sluge bez razlike vere samo od katolika i grčkog sjedinjenog i nesjedinjenog obreda za to sposobne i zgodne”
Država nastanka kulturnog dobra: 
Srbija
Napomena: 
Statut je nastao 23. marta 1748. godine.
Autorska prava: 
Istorijski arhiv grada Novog Sada
Format (i) digitalnog dokumenta: 
Slika

Pages

Subscribe to RSS - Papir