Data of endowments on Novi Sad`s teritory

Title: 
Data of endowments on Novi Sad`s teritory
Name of the original: 
Подаци о задужбинама на подручју Новог Сада