Election of first major of Novi Sad

Title: 
Election of first major of Novi Sad
Name of the original: 
Именовање првог градоначелника града Новог Сада