School Book of 3rd grade of Novi Sad Theater school

Title: 
School Book of 3rd grade of Novi Sad Theater school
Name of the original: 
Дневник рада III разреда Државне позоришне школе у Новом Саду