Transcript of city eliberation from Maria Terezia

Title: 
Transcript of city eliberation from Maria Terezia
Name of the original: 
Препис повеље царице Марије Терезије о елибертацији Новог Сада