Vajdasági Múzeum

A Vajdasági Múzeum azokat a hagyományokat őrzi, amelyeknek kezdete a tekintélyes tudományos és művelődési intézményhez, a Szerb Maticához kapcsolódnak, amely még 1847. október 14-én megalapította a múzeum elődjét, a Szerb Nemzeti Gyűjteményt (Múzeum). Az alapító kívánsága az volt, hogy „a Múzeum tükörképe legyen az ezen a vidéken élő népeknek és nemzetiségeknek”.Fejlődési útján fontos szerepet játszott az 1933-ban megalapított Szerb Matica Múzeuma, amely a muzeológusok többéves munkájának eredményeként jött létre, és amely 1947. május 30-án vált Vajdasági Múzeummá. A többrétegű gyűjtemény 1974-ben kapott megfelelő helyiséget, amikor az 1896-ban épült, Vágner Gyula által tervezett bírósági épületbe költözött át. A Vajdasági Múzeum 1992-től a Vajdasági Történeti Múzeummal egy egységes intézménybe olvadt Vajdasági Múzeum néven, amely napjainkban több mint 500 000 kiállítási tárggyal rendelkezik. A múzeum támogatásával bontakozott ki később több műemlék- és természetvédő intézmény: a Munkásosztály Forradalmi Múzeuma, az Újvidéki Városi Múzeum, a Tartományi Műemlékvédelmi Intézet, a Vajdasági Szíházmúzeum és a Mezőgazdasági Múzeum. A Vajdasági Múzeum 1992. május 20-án egyesült a Vajdasági Történelmi Múzeummal, és azóta Vajdasági Múzeumként működik.A múzeum állandó tárlata Vajdaság bemutatása az őskortól a XX. századig, a terület múltjáról és az itt élő emberek civilizációs vívmányairól tanúskodik nyolcezer év folyamán. A 3000 m² területen 6000 reprezentatív régészeti, általános történeti, művészettörténeti és néprajzi kiállítási tárgy tekinthető meg.