Advokatsko punomoćje

Read me
Opis: 
Punomoć Matiasa Hitera advokatu Gasparu Hermanu radi zastupanja u sporovima. Na predmetu se nalazi pečat grada utisnut u vosak, sa opisom pečata.
Tip jezika kulturnog dobra: 
Materijal: 
Tip originalnog kulturnog dobra: 
Signatura kulurnog dobra kod vlasnika: 
Ф. 1 14. јули 1832. Т
Format (i) digitalnog dokumenta: 
Napomena: 
Datum kreiranja arhivskog dokumenta: 14.07.1809. Dva lista mastilom, ručno pisane hartije sa nedostajućim delovima i delovima crvenog pečata u vosku.