Boemi

Read me
Ime: 
Opera Boemi
Autor: 
Đakomo Pučini
Opis: 
Opera u četiri čina. Režija: Katarina Panti Liberoviči
Autorska prava: 
Srpsko narodno pozorište
Godina izdavanja: 
1830
Format (i) digitalnog dokumenta: