Časlovac crkve jermenske

Read me
Opis: 
Najveći broj knjiga iz Jermenske crkve štampan je u manastiru Kongregacije mehitarista u Beču, što sačuvanom knjižnom fondu daje izuzetnu vrednost. Sveštenici novosadskog hrama su, direktno od svoje matične kuće, dobijali brojna izdanja na nemačkom i jermenskom jeziku iz oblasti teologije, lingvistike, istorije i prava, nastala u periodu od prve polovine 19. do sredine 20. veka. Eksponat je deo izložbe "Jermenska crkva u Novom Sadu - izbrisana baština", autorke Ljiljane Lazić, istoričarke umetnosti i muzejske savetnice.
Materijal: 
Format (i) digitalnog dokumenta: