Crkvene skulpture

Read me
Oblast: 
Opis: 
U skladu s tradicijom opremanja katoličkih hramova, u Jermenskoj crkvi su se nalazile i gipsane skulpture značajnih svetitelja. One su činile sastavne delove crkvenih oltara i izdvojenih prostora u naosu hrama. Kao i u slučaju drugih delova crkvenog mobilijara, podaci o radionicama u kojima su izrađene figure nisu ostali sačuvani u novosadskim arhivima i preostalim crkvenim dokumentima. Eksponati su deo izložbe "Jermenska crkva u Novom Sadu - izbrisana baština", autorke Ljiljane Lazić, istoričarke umetnosti i muzejske savetnice.
Materijal: 
Format (i) digitalnog dokumenta: