Crkveni tekstil

Read me
Oblast: 
Opis: 
U Jermenskoj crkvi je, pre njenog rušenja, zatečeno oko 100 primeraka različitog crkvenog tekstila. Njihov oblik i svrha odgovaraju rimokatoličkom crkvenom obredu, što je bilo u skladu s verskom orijentacijom novosadskih Jermena i njihovih sveštenika iz reda mehitarista. Najveći deo sačuvanog tekstila je proizveden u bečkim profesionalnim manufakturama, specijalizovanim za izradu crkvenih stvari. Eksponat je deo izložbe "Jermenska crkva u Novom Sadu - izbrisana baština", autorke Ljiljane Lazić, istoričarke umetnosti i muzejske savetnice.
Materijal: 
Format (i) digitalnog dokumenta: