Dama iz Pariza

Read me
Autor: 
Zavod za zaštitu spomenika kulture Novi Sad
Napomena: 
Umetnički eksponati likovne umetnosti Đuro Popovića, kolekcionara