Doktor Jovan Subotić obaveštava gradonačelstvo Novog Sada

Read me
Godina nastanka dokumenta: 
1870.
Mesto nastanka kuluturnog dobra: 
Novi Sad
Država nastanka kulturnog dobra: 
Srbija