Enterijer Peđe Milosavljevića

Read me
Institucija: 
Oblast: 
Opis: 
Autor: Bogdan Šuput 1938. Ulje na platnu
Fizički opis: 
50 x 65 cm. Potpisano dole desno; Šuput
Materijal: 
Format (i) digitalnog dokumenta: