Igra vatrom

Read me
Autor: 
Mesto nastanka kuluturnog dobra: 
Novi Sad
Država nastanka kulturnog dobra: 
Srbija
Mesto izdavanja: 
Novi Sad
Štampar: 
Srpska knjižara i štamparija braće M. Popovića u Novom Sadu.
Mesto štampanja: 
Novi Sad
Tip jezika kulturnog dobra: