Iskrivljena figura u ležećem položaju

Read me
Tip originalnog kulturnog dobra: 
Vlasnik: 
Tehnika: 
Godina nastanka kulurnog dobra: 
1979.
Država nastanka kulturnog dobra: 
Velika Britanija
Mesto lokaliteta: