Izveštaj o cenzuri "Srpskog letopisa"

Read me
Opis: 
Na zahtev karlovačkog mitropolita gradski senatori izveštavaju o zabranjenim primercima "Sprskog letopisa", koji je sastavio Georgije Magarašević, a štampao Konstantin Kaulici.
Tip jezika kulturnog dobra: 
Materijal: 
Tip originalnog kulturnog dobra: 
Signatura kulurnog dobra kod vlasnika: 
Ф. 1 Fasc. 12 Sub. 4482/1824
Format (i) digitalnog dokumenta: 
Napomena: 
Četiri lista dokumenta, ručno pisana mastilom i dobro očuvana.