Izveštaj

Read me
Opis: 
Izveštaj Magistrata Namesničkom veću u Budimu o ceremoniji prijema lekara i publiciste Danila Medakovića u redove građana Novog Sada.
Tip jezika kulturnog dobra: 
Materijal: 
Tip originalnog kulturnog dobra: 
Signatura kulurnog dobra kod vlasnika: 
Ф. 1 Fasc. 10 6048/1847
Format (i) digitalnog dokumenta: