Kišni dan

Read me
Institucija: 
Oblast: 
Opis: 
Autor: Bata Vukanović 1934. Ulje na kartonu
Fizički opis: 
49,5 x 35 cm. Potpisano dole desno: B. Vukanović
Materijal: 
Format (i) digitalnog dokumenta: