Ležeća figura

Read me
Tip originalnog kulturnog dobra: 
Vlasnik: 
Tehnika: 
Godina nastanka kulurnog dobra: 
1976.
Država nastanka kulturnog dobra: 
Velika Britanija
Mesto lokaliteta: