Molba

Read me
Godina nastanka dokumenta: 
1956.
Mesto nastanka kuluturnog dobra: 
Split
Država nastanka kulturnog dobra: 
Hrvatska