Najdzel Kenedi - L.Van Betovenov violinski koncert i J.S.Bah Preludium iz 3, partite, sonata Br.3 - allegro assai

Read me
Ime: 
Violinski koncert i Preludijum iz 3.partite, sonata br.3 - allegro assai
Autor: 
L. Van Betoven i J.S.Bah - interpretacija Najdzel Kenedi
Opis: 
Godine 1806, nastalo je jedno delo koje je koncertantnu muziku praktično uvelo iz klasicizma u epohu velike romantike. To je Koncert za violinu i orkestar, D-dur, opus 61. Ludviga Van Betovena. Doprinos ovog dela za muzičku istoriju i literaturu, nemerljiv je. Najpre, Koncert je ogromnih dimenzija: tri njegova klasična stava, proširena su tematski i sadržajno i daju delu ukupno trajanje 45 minuta. I sva tri stava krasi dotle neostvarena melodijska lepota, oblikovana u klasičnu formalnu strukturu, što je moralo poslužiti kao uzor violinskim koncertima koje su kroz ceo XIX vek pisali Mendelson, Brams, Čajkovski, Sibelijus... sve do Albana Berga i srpskog kompozitora Božidara Trudića, koji je po toj šemi u svom Violinskom Koncertu utkao srpske narodne i obredne teme. 3. Partita u E-duru,BWV 1006 Johana Sebastijana Baha za solo violinu je poslednja u opusu "šest sonata i partita". Sadrži sledeće stavove: Preludijum Lore Gavota i Rondo Menuet (I i II) Bure Žiga Najizvođeniji je preludijum zbog posebne angažovanosti desne ruke u kojој je gudalo.
Autorska prava: 
S.L. TEIC
Oblast: 
Stil: 
Godina nastanka kulurnog dobra: 
1806
Format (i) digitalnog dokumenta: 
Tip originalnog dokumenta: 
Audio