Pеtar Ilič Čajkovski - Kamerni Hor Ministarstva kulture SSSR

Read me
Ime: 
Koralni radovi
Autor: 
Petar Ilič Čajkovski
Opis: 
Petar Iljič Čajkovski (7. maj 1840 — 6. novembar 1893) je bio ruski kompozitor poznog romatizma. Pojavio se u ruskoj muzici istovremeno sa kompozitorima 'Ruske petorke', ali nije bio njihov član. Njegova muzika, koja je sadržala ruski karakter, bila je jako dobro prihvaćena. Ipak, sadržala je više zapadnih elemenata i ako je uspešno kombinovao internacionalne elemente sa elementima ruske narodne muzike. Predavao je harmoniju na konzervatorijumu u Moskvi i pisao muzičke kritike. Materijalnu nezavisnost i boravak u inostranstvu omogućila mu je njegova mecenatkinja Nadežda von Mek, a njihovo dopisivanje važan je izvor podataka o stvaralačkom radu i estetskim pogledima Čajkovskog. Nastupao je kao dirigent sopstvenih dela po Rusiji, Evropi i SAD. Napisao je oko 25 koralnih kompozicija.
Autorska prava: 
MELODIA RECORD COMPANY, USSR 1990.
Oblast: 
Godina izdavanja: 
1990
Godina nastanka kulurnog dobra: 
1878
Format (i) digitalnog dokumenta: 
Tip originalnog dokumenta: 
Audio