Petar Ilič Čajkovski Liturgija Sv. Jovana Zlatoustog

Read me
Ime: 
Liturgija Sv.Jovana Zlatoustog
Autor: 
Petar Ilič Čajkovski
Opis: 
Liturgija Sv. Jovana Zlatoustog je a kapela koralna kompozicija opus 41. Pjotra Iliča Čajkovskog, komponovana 1878. Sastoji se od delova teksta uzete iz Božanstvene liturgije Sv. Jovana Zlatoustog, najslavnije od svih euharističkih službi Istočne pravoslavne crkve.Delo Čajkovskog predstavlja prvi "јеdinstveni muzički ciklus" литургије. Petar Iljič Čajkovski (7. maj 1840 — 6. novembar 1893) je bio ruski kompozitor poznog romatizma. Pojavio se u ruskoj muzici istovremeno sa kompozitorima 'Ruske petorke', ali nije bio njihov član. Njegova muzika, koja je sadržala ruski karakter, bila je jako dobro prihvaćena. Ipak, sadržala je više zapadnih elemenata i ako je uspešno kombinovao internacionalne elemente sa elementima ruske narodne muzike. Predavao je harmoniju na konzervatorijumu u Moskvi i pisao muzičke kritike. Materijalnu nezavisnost i boravak u inostranstvu omogućila mu je njegova mecenatkinja Nadežda von Mek, a njihovo dopisivanje važan je izvor podataka o stvaralačkom radu i estetskim pogledima Čajkovskog. Nastupao je kao dirigent sopstvenih dela po Rusiji, Evropi i SAD.
Autorska prava: 
MELODIA RECORD COMPANY, USSR 1990.
Oblast: 
Stil: 
Godina izdavanja: 
1990
Godina nastanka kulurnog dobra: 
1878
Format (i) digitalnog dokumenta: