Prkos

Read me
Godina nastanka kulurnog dobra: 
1860.
Mesto nastanka kuluturnog dobra: 
Novi Sad
Istorijat: 
Ovaj komad je prikazan prvi put u Novom Sadu 7. januara 1863. godine; a tek gotovo 1868. godine sa pesmama i pravilnom podelom uloga.
Izdanje: 
Srpskog narodnog pozorišta
Izdavač: 
Knjižara braće M. Popovića
Mesto izdavanja: 
Novi Sad
Štampar: 
Knjižara braće M. Popovića
Mesto štampanja: 
Novi Sad
Tip jezika kulturnog dobra: