Seoska lola

Read me
Saradnik: 
Godina nastanka kulurnog dobra: 
1880.
Mesto nastanka kuluturnog dobra: 
Beograd
Država nastanka kulturnog dobra: 
Srbija
Mesto izdavanja: 
Beograd
Štampar: 
Štamparija zadruge štamparskih radenika.
Mesto štampanja: 
Beograd