Germanski

Naziv: 
Molba Magistratu
Tip jezika kulturnog dobra: 
Germanski
Oblast: 
Administrativni dokument
Godina nastanka dokumenta: 
1848
Datum kreiranja zapisa: 
15.10.2013.
Materijal: 
Papir
Tip originalnog kulturnog dobra: 
Tekst
Opis: 
Austrijski konzulat u Beogradu moli Magistrat da bivšem knezu Srbije Mihailu Obrenoviću (koji se nalazi u Novom Sadu) i njegovom ocu Milošu Obrenoviću ukaže na carsku naredbu kojom im je zabranjeno zadržavanje u blizini granice sa Srbijom.
Mesto nastanka kuluturnog dobra: 
Novi Sad
Država nastanka kulturnog dobra: 
Srbija
Napomena: 
Dva lista dokumenta, rukom pisana, dobro očuvana.
Format (i) digitalnog dokumenta: 
Slika
Naziv: 
Gimnazijsko svedočanstvo
Tip jezika kulturnog dobra: 
Germanski
Oblast: 
Administrativni dokument
Godina nastanka dokumenta: 
1854
Materijal: 
Papir
Tip originalnog kulturnog dobra: 
Tekst
Opis: 
Svedočanstvo Đorđa Stefanovića iz Mokrina, učenika drugog razreda Gimnazije u Novom Sadu.
Mesto nastanka kuluturnog dobra: 
Novi Sad
Država nastanka kulturnog dobra: 
Srbija
Napomena: 
Datum kreiranja arhivskog dokumenta: 14.03.1854. Jedan list, štampan, ručno ispunjen i dobro očuvan.
Autorska prava: 
Istrorijski arhiv grada Novog Sada
Format (i) digitalnog dokumenta: 
Slika
Naziv: 
Advokatsko punomoćje
Tip jezika kulturnog dobra: 
Germanski
Oblast: 
Administrativni dokument
Godina nastanka dokumenta: 
1809
Materijal: 
Papir
Tip originalnog kulturnog dobra: 
Tekst
Opis: 
Punomoć Matiasa Hitera advokatu Gasparu Hermanu radi zastupanja u sporovima. Na predmetu se nalazi pečat grada utisnut u vosak, sa opisom pečata.
Mesto nastanka kuluturnog dobra: 
Novi Sad
Država nastanka kulturnog dobra: 
Srbija
Napomena: 
Datum kreiranja arhivskog dokumenta: 14.07.1809. Dva lista mastilom, ručno pisane hartije sa nedostajućim delovima i delovima crvenog pečata u vosku.
Format (i) digitalnog dokumenta: 
Slika
Naziv: 
Redakcija lista "Lajpciške ilustrovane novine" ("Leipziger Illustrierte Zeitung")
Naziv originalni: 
"Leipziger Illustrierte Zeitung"
Tip jezika kulturnog dobra: 
Germanski
Oblast: 
Administrativni dokument
Godina nastanka dokumenta: 
1917
Materijal: 
Papir
Tip originalnog kulturnog dobra: 
Tekst
Opis: 
Dostavljanje Upravi grada ponudu za porudžbinu "Južnougarskog broja" ("Südungarn-Nummer") ovog lista
Mesto nastanka kuluturnog dobra: 
Lajpcig
Država nastanka kulturnog dobra: 
Nemačka
Autorska prava: 
Istorijski arhiv grada Novog Sada
Format (i) digitalnog dokumenta: 
Slika
Naziv: 
Direkcija pošte za Srpsko vojvodstvo i Tamiški Banat iz Temišvara
Tip jezika kulturnog dobra: 
Germanski
Oblast: 
Administrativni dokument
Godina nastanka dokumenta: 
1863
Materijal: 
Papir
Tip originalnog kulturnog dobra: 
Tekst
Opis: 
Obaveštava gradsko predstavništvo da u Novom Sadu od 1.oktobra 1853.godine počinje sa radom ispostava Državne pošte.
Mesto nastanka kuluturnog dobra: 
Temišvar
Država nastanka kulturnog dobra: 
Rumunija
Autorska prava: 
Istoriski arhiv grada Novog Sada
Format (i) digitalnog dokumenta: 
Slika
Naziv: 
Statut
Tip jezika kulturnog dobra: 
Germanski
Oblast: 
Administrativni dokument
Godina nastanka dokumenta: 
1872
Materijal: 
Papir
Tip originalnog kulturnog dobra: 
Tekst
Opis: 
Statut Prvog opšteg građanskog dobrovoljnog vatrogasnog društva u Novom Sadu.
Mesto nastanka kuluturnog dobra: 
Novi Sad
Država nastanka kulturnog dobra: 
Srbija
Autorska prava: 
Istorijski arhiv grada Novog Sada
Format (i) digitalnog dokumenta: 
Slika
Naziv: 
Spisak profesora gimnazije
Tip jezika kulturnog dobra: 
Germanski
Oblast: 
Administrativni dokument
Godina nastanka dokumenta: 
1790
Materijal: 
Papir
Tip originalnog kulturnog dobra: 
Tekst
Opis: 
Spisak profesora Kraljevske novosadske gimnazije u školskoj 1789/90. godini
Mesto nastanka kuluturnog dobra: 
Novi Sad
Država nastanka kulturnog dobra: 
Srbija
Autorska prava: 
Istorijski arhiv grada Novog Sada
Format (i) digitalnog dokumenta: 
Slika
Naziv: 
Kalfensko pismo
Tip jezika kulturnog dobra: 
Germanski
Oblast: 
Administrativni dokument
Materijal: 
Papir
Tip originalnog kulturnog dobra: 
Tekst
Opis: 
Kalfensko pismo bravara Jozefa Heflera.
Mesto nastanka kuluturnog dobra: 
Budim
Država nastanka kulturnog dobra: 
Mađarska
Autorska prava: 
Istorijski arhiv grada Novog Sada
Format (i) digitalnog dokumenta: 
Slika
Naziv: 
Svedočanstvo
Tip jezika kulturnog dobra: 
Germanski
Oblast: 
Administrativni dokument
Godina nastanka dokumenta: 
1855
Materijal: 
Papir
Tip originalnog kulturnog dobra: 
Tekst
Opis: 
Svedočanstvo Petra Ćurčića iz Srpskog Aradca, učenika četvrtog razreda Gimnazije u Temišvaru.
Mesto nastanka kuluturnog dobra: 
Temišvar
Država nastanka kulturnog dobra: 
Rumunija
Napomena: 
Datum nastanka dokumenta je 14. oktobar 1855. godina
Autorska prava: 
Istorijski arhiv grada Novog Sada
Format (i) digitalnog dokumenta: 
Slika
Subscribe to RSS - Germanski