Knjiga

Naziv: 
Sulamka
Opis: 
Žalosna igra u pet činova
Mesto nastanka kuluturnog dobra: 
Novi Sad
Autorska prava: 
Srpsko narodno pozorište
Identifikator: 
Biblioteka SNP Inv. br. 12376
Издавачка колекција: 
Sveska osamnaesta
Štampar: 
Srpska štamparija dra Svetozara Miletića
Mesto štampanja: 
Novi Sad
Izdavač: 
Uprava Srpskog narodnog pozorišta
Mesto izdavanja: 
Novi Sad
Tip jezika kulturnog dobra: 
Slovenski
Materijal: 
Papir
Tip originalnog kulturnog dobra: 
Knjiga
Format (i) digitalnog dokumenta: 
Slika
Godina nastanka kulurnog dobra: 
1885
Oblast: 
Proza
Naziv: 
Ljubavno pismo
Opis: 
Delo Ljubavno pismo je šaljiva igra u jednoj radnji
Mesto nastanka kuluturnog dobra: 
Novi Sad
Autorska prava: 
Srpsko narodno pozorište
Izdanje: 
Deveta sveska
Identifikator: 
I 1854/1
Štampar: 
Srpska narodna zadružna štamparija
Mesto štampanja: 
Novi Sad
Izdavač: 
Uprava Srpskog narodnog pozorišta
Mesto izdavanja: 
Novi Sad
Tip jezika kulturnog dobra: 
Slovenski
Materijal: 
Papir
Tip originalnog kulturnog dobra: 
Knjiga
Format (i) digitalnog dokumenta: 
Slika
Godina nastanka kulurnog dobra: 
1874
Oblast: 
Film i pozorište
Naziv: 
Romeo i Julija
Opis: 
Tragedija u pet činova.
Mesto nastanka kuluturnog dobra: 
Novi Sad
Istorijat: 
Sveska deseta
Autorska prava: 
Srpsko narodno pozorište
Identifikator: 
Biblioteka SNP, Inv. br. 12468
Садржај: 
Nesrećna ljubav Romea i Julije. Deca u ljubavi protiv roditelja u mržnji.
Štampar: 
Knjižara i štamparija braće M. Popovića
Mesto štampanja: 
Novi Sad
Izdavač: 
Uprava Srpskog narodnog pozorišta
Mesto izdavanja: 
Novi Sad
Tip jezika kulturnog dobra: 
Slovenski
Materijal: 
Papir
Tip originalnog kulturnog dobra: 
Knjiga
Format (i) digitalnog dokumenta: 
Slika
Godina nastanka kulurnog dobra: 
1876
Oblast: 
Film i pozorište
Naziv: 
Rukavica i lepeza
Opis: 
Šaljiva igra u tri radnje.
Mesto nastanka kuluturnog dobra: 
Novi Sad
Država nastanka kulturnog dobra: 
Srbija
Autorska prava: 
Srpsko narodno pozorište
Izdanje: 
Sveska trinaesta.
Identifikator: 
Biblioteka SNP Inv. br. 12466
Štampar: 
Knjižara i štamparija Braće M. Popovića
Mesto štampanja: 
Novi Sad
Mesto izdavanja: 
Novi Sad
Materijal: 
Papir
Tip originalnog kulturnog dobra: 
Knjiga
Format (i) digitalnog dokumenta: 
Slika
Godina nastanka kulurnog dobra: 
1878
Oblast: 
Film i pozorište
Naziv: 
Nesuđeni
Opis: 
Delo Nesuđeni je šaljiva igra u četiri dela, autora Milana Jovanovića.
Mesto nastanka kuluturnog dobra: 
Novi Sad
Autorska prava: 
Srpsko narodno pozorište
Izdanje: 
Petnaesta sveska.
Identifikator: 
I 1336/2
Štampar: 
Štamparija i knjižara Braće M. Popovića
Mesto štampanja: 
Novi Sad
Mesto izdavanja: 
Novi Sad
Tip jezika kulturnog dobra: 
Slovenski
Materijal: 
Papir
Tip originalnog kulturnog dobra: 
Knjiga
Format (i) digitalnog dokumenta: 
Slika
Godina nastanka kulurnog dobra: 
1881
Oblast: 
Film i pozorište
Naziv: 
Strelan
Saradnik: 
Opis: 
Dramski spev u pet činova.
Mesto nastanka kuluturnog dobra: 
Novi Sad
Država nastanka kulturnog dobra: 
Srbija
Autorska prava: 
Srpsko narodno pozorište
Izdanje: 
Sveska sedamnaesta.
Identifikator: 
Biblioteka SNP Inv. br. 12378
Štampar: 
Knjižara i štamparija Braće M. Popovića
Mesto štampanja: 
Novi Sad
Mesto izdavanja: 
Нови Сад
Tip jezika kulturnog dobra: 
Slovenski
Materijal: 
Papir
Tip originalnog kulturnog dobra: 
Knjiga
Format (i) digitalnog dokumenta: 
Slika
Godina nastanka kulurnog dobra: 
1885
Oblast: 
Film i pozorište
Naziv: 
Miloš Obilić u Latinima
Opis: 
Miloš Obilić u Latiinima, slika u jednom činu, preštampana iz "Pozorišta" za 1886. godinu, od M. P. Šapčanina.
Mesto nastanka kuluturnog dobra: 
Novi Sad
Autorska prava: 
Srpsko narodno pozorište
Izdanje: 
Devetnaesta sveska.
Identifikator: 
II 2317/2
Štampar: 
Knjižara Braće M. Popovića.
Mesto štampanja: 
Novi Sad
Mesto izdavanja: 
Novi Sad
Tip jezika kulturnog dobra: 
Slovenski
Materijal: 
Papir
Tip originalnog kulturnog dobra: 
Knjiga
Format (i) digitalnog dokumenta: 
Slika
Godina nastanka kulurnog dobra: 
1886
Oblast: 
Film i pozorište
Naziv: 
Friše Fire
Opis: 
Šala u jednom činu.
Mesto nastanka kuluturnog dobra: 
Novi Sad
Država nastanka kulturnog dobra: 
Srbija
Autorska prava: 
Srpsko narodno pozorište
Izdanje: 
Sveska četrnaesta
Identifikator: 
Biblioteka SNP Inv. br. 12462
Štampar: 
Srpska narodna zadružna štamparija
Mesto štampanja: 
Novi Sad
Izdavač: 
Srpsko narodno pozorište
Mesto izdavanja: 
Novi Sad
Tip jezika kulturnog dobra: 
Slovenski
Materijal: 
Papir
Tip originalnog kulturnog dobra: 
Knjiga
Format (i) digitalnog dokumenta: 
Slika
Godina nastanka kulurnog dobra: 
1879
Oblast: 
Film i pozorište
Naziv: 
Otelo
Opis: 
Otelo je tragedija u pet činova, autora Vilijama Šekspira, a preveli G. Geršić i A. Hadžić.
Mesto nastanka kuluturnog dobra: 
Novi Sad
Autorska prava: 
Srpsko narodno pozorište
Izdanje: 
Dvadesetprva sveska.
Identifikator: 
II 282/3
Štampar: 
Knjižara Braće M. Popovića.
Mesto štampanja: 
Novi Sad
Mesto izdavanja: 
Novi Sad
Tip jezika kulturnog dobra: 
Slovenski
Materijal: 
Papir
Tip originalnog kulturnog dobra: 
Knjiga
Format (i) digitalnog dokumenta: 
Slika
Godina nastanka kulurnog dobra: 
1887
Oblast: 
Film i pozorište
Naziv: 
Moj džep
Autor: 
Opis: 
Šaljiva igra u tri čina
Mesto nastanka kuluturnog dobra: 
Novi Sad
Država nastanka kulturnog dobra: 
Srbija
Autorska prava: 
Srpsko narodno pozorište
Izdanje: 
Sveska dvadeset treća
Identifikator: 
Biblioteka SNP Inv. br. 12461
Štampar: 
Knjižara Braće M. Popovića
Mesto štampanja: 
Novi Sad
Izdavač: 
Srpsko narodno pozorište
Mesto izdavanja: 
Нови Сад
Tip jezika kulturnog dobra: 
Slovenski
Materijal: 
Papir
Tip originalnog kulturnog dobra: 
Knjiga
Format (i) digitalnog dokumenta: 
Slika
Godina nastanka kulurnog dobra: 
1887
Oblast: 
Film i pozorište

Pages

Subscribe to RSS - Knjiga