Vaza

Read me
Opis: 
U kolekciji porcelana u Muzeju grada Novog Sada posebno se ističe par vaza, remek-dela Bečke manufakture porcelana iz 1805. godine, od kojih je izložena samo jedna. Izrađene u duhu klasicizma, majstorski slikane i raskošno pozlaćivane, izvedene su iz tri dela: okruglog postamenta, tela s drškama u obliku maskerona i poklopca. Slikane partije na vazama su posebno interesantne jer, u skladu sa uobičajenim likovnim temama iz tog vremena, prikazuju mitološke ljubavne teme.
Format (i) digitalnog dokumenta: