Ženski svet 1892.

Read me
Godina nastanka kulurnog dobra: 
1892.
Mesto nastanka kuluturnog dobra: 
Novi Sad
Država nastanka kulturnog dobra: 
Srbija
Oblast: 
Izdanje: 
01.01.1892.
Izdavač: 
Arkadije Varađanin
Mesto izdavanja: 
Novi Sad
Datum izdavanja: 
01.01.1892.
Štampar: 
Parna štamparija M.Dimitrijevića
Mesto štampanja: 
Novi Sad
Tip jezika kulturnog dobra: