Aрса Пајевић

Read me
Биографија: 

Основао је књижару 1876. Имао је успеха са популарним издањима за народ. Својим издањима подизао је просвету у Срба. Главна издања су му листови: Ратна Хроника, Илустроване Новине, Стармали, календар Орао и др.
Своје имање опоруком је оставио српској гимназији у Новом Саду.
1906. књижару је преузео Светозар Огњановић.