Допис

Read me
Опис: 
Патријарх Самуил Маширевић шаље допис управи Новосадске гимназије о ученику Јулијану Лукашијевићу.
Тип језика културног добра: 
Материјал: 
Тип оригиналног културног добра: 
Сигнатура културног добра код власника: 
Ф. 25 4/1865
Формат(и) дигиталног документа: