Музеј града Новог СадаМузеј града Новог Сада је музеј комплексног типа посвећен прикупљању, заштити, презентацији и интерпретацији вишеслојне и мултинационалне културне баштине са простора Новог Сада и подручја која му гравитирају.

Поштујући принципе модерне музеолошке праксе и пратећи савремене научне теденције стручњаци Музеја града Новог Сада стварају услове сигурне заштите културних артефаката, чијим презентовањем, као својеврсног медија, омогућавају објективну интерпретацију чињеница.

У складу са својом друштвеном одговорношћу Музеј града Новог Сада своје програме осмишљава и реализује са тежњом да најширој јавности омогући да сагледа сегменте културног и историјског наслеђа и о томе створи индивидуална знања.

Следећи овакав приступ, Музеј града Новог Сада постаје место сусрета различитих идеја, место интеркултуралног дијалога и најразличитијих доживљаја културе.

Извор:Mузеј града Новог Сада

Адреса: 
Фотографијa: 
Назив: 
Јерменска црква
Cyrillic
Опис: 
Мало Шербаново уље на платну је настало 1928. године, у време школовања младог сликара у Паризу. У предаху између два боравка у Француској, тек усвојени кубистички манир је применио сликајући Јерменску цркву и њену околину. Из нерепрезентативног угла, бочне улице цара Лазара, приказао је јерменски комплекс са задње стране. Слика је део изложбе "Јерменска црква у Новом Саду - избрисана баштина", ауторке Љиљане Лазић, историчарке уметности и музејске саветнице.
Место настанка културног добра: 
Париз
Држава настанка културног добра: 
Француска
Историјат: 
У октобру 1963. године у Новом Саду је срушена Црква Св. Гргура Просветитеља, популарно звана Јерменска црква. Током више од два века постојања, овај храм је био сведок напора његових верника и свештеника да га саграде, одрже, обнове и сачувају. Нажалост, у деценијама након Другог светског рата је поделио судбину ишчезлих новосадских Јермена. Рушење Јерменске цркве представља неизбрисиву грешку у послератном урбанистичком планирању Новог Сада. Део старог језгра града, чија је урбана матрица успостављена почетком 18. века, жртвован је савременој архитектури и новој саобраћајници. У сукобу новог и старог, црква је окарактерисана као „безвредно архитектонско дело“, чији опстанак није неопходан. Генерације Новосађана су тако остале ускраћене за део баштине, јединствене по свом културном, верском и архитектонском значају. О животу и последњим годинама постојања Јерменске цркве и њене мале заједнице остала је сачувана обимна архивска, документарна и фото-грађа, која открива све околности које су довеле до трагичног и непотребног рушења. Део драгоцене црквене заоставштине данас се чува у Музеју града Новог Сада и, након пола века, сведочи о некадашњем изгледу Цркве Св. Гргура Просветитеља.
Ауторска права: 
Музеј града Новог Сада
Датум креирања записа: 
Monday, September 22, 2014
Креатор записа: 
Јованка Лекић
Техника: 
Стил: 
Тип оригиналног културног добра: 
Формат(и) дигиталног документа: 
Фотографије: 
Година настанка културног добра: 
1928
Назив(оригинални): 
Јерменска црква
Општина: 
Нови Сад
Регион: 
Војводина
Држава: 
Србија
Област: 
Назив: 
Часловац цркве јерменске
Cyrillic
Опис: 
Највећи број књига из Јерменске цркве штампан је у манастиру Конгрегације мехитариста у Бечу, што сачуваном књижном фонду даје изузетну вредност. Свештеници новосадског храма су, директно од своје матичне куће, добијали бројна издања на немачком и јерменском језику из области теологије, лингвистике, историје и права, настала у периоду од прве половине 19. до средине 20. века. Експонат је део изложбе "Јерменска црква у Новом Саду - избрисана баштина", ауторке Љиљане Лазић, историчарке уметности и музејске саветнице.
Место настанка културног добра: 
Беч
Држава настанка културног добра: 
Аустрија
Историјат: 
У октобру 1963. године у Новом Саду је срушена црква Св. Гргура Просветитеља, популарно звана Јерменска црква. Током више од два века постојања, овај храм је био сведок напора његових верника и свештеника да га саграде, одрже, обнове и сачувају. Нажалост, у деценијама након Другог светског рата је поделио судбину ишчезлих новосадских Јермена. Рушење Јерменске цркве представља неизбрисиву грешку у послератном урбанистичком планирању Новог Сада. Део старог језгра града, чија је урбана матрица успостављена почетком 18. века, жртвован је савременој архитектури и новој саобраћајници. У сукобу новог и старог, црква је окарактерисана као „безвредно архитектонско дело“, чији опстанак није неопходан. Генерације Новосађана су тако остале ускраћене за део баштине, јединствене по свом културном, верском и архитектонском значају. О животу и последњим годинама постојања Јерменске цркве и њене мале заједнице остала је сачувана обимна архивска, документарна и фото-грађа, која открива све околности које су довеле до трагичног и непотребног рушења. Део драгоцене црквене заоставштине данас се чува у Музеју града Новог Сада и, након пола века, сведочи о некадашњем изгледу Цркве Св. Гргура Просветитеља.
Ауторска права: 
Музеј града Новог Сада
Датум креирања записа: 
Monday, September 22, 2014
Креатор записа: 
Јованка Лекић
Материјал: 
Тип оригиналног културног добра: 
Формат(и) дигиталног документа: 
Фотографије: 
Година настанка културног добра: 
1839
Назив(оригинални): 
Часловац цркве јерменске
Општина: 
Нови Сад
Регион: 
Војводина
Држава: 
Србија
Назив: 
Црквени текстил
Cyrillic
Опис: 
У Јерменској цркви је, пре њеног рушења, затечено око 100 примерака различитог црквеног текстила. Њихов облик и сврха одговарају римокатоличком црквеном обреду, што је било у складу с верском оријентацијом новосадских Јермена и њихових свештеника из реда мехитариста. Највећи део сачуваног текстила је произведен у бечким професионалним мануфактурама, специјализованим за израду црквених утвари. Експонат је део изложбе "Јерменска црква у Новом Саду - избрисана баштина", ауторке Љиљане Лазић, историчарке уметности и музејске саветнице.
Место настанка културног добра: 
Беч
Држава настанка културног добра: 
Аустрија
Историјат: 
У октобру 1963. године у Новом Саду је срушена Црква Св. Гргура Просветитеља, популарно звана Јерменска црква. Током више од два века постојања, овај храм је био сведок напора његових верника и свештеника да га саграде, одрже, обнове и сачувају. Нажалост, у деценијама након Другог светског рата је поделио судбину ишчезлих новосадских Јермена. Рушење Јерменске цркве представља неизбрисиву грешку у послератном урбанистичком планирању Новог Сада. Део старог језгра града, чија је урбана матрица успостављена почетком 18. века, жртвован је савременој архитектури и новој саобраћајници. У сукобу новог и старог, црква је окарактерисана као „безвредно архитектонско дело“, чији опстанак није неопходан. Генерације Новосађана су тако остале ускраћене за део баштине, јединствене по свом културном, верском и архитектонском значају. О животу и последњим годинама постојања Јерменске цркве и њене мале заједнице остала је сачувана обимна архивска, документарна и фото-грађа, која открива све околности које су довеле до трагичног и непотребног рушења. Део драгоцене црквене заоставштине данас се чува у Музеју града Новог Сада и, након пола века, сведочи о некадашњем изгледу Цркве Св. Гргура Просветитеља.
Ауторска права: 
Музеј града Новог Сада
Датум креирања записа: 
Monday, September 22, 2014
Креатор записа: 
Јованка Лекић
Материјал: 
Тип оригиналног културног добра: 
Формат(и) дигиталног документа: 
Фотографије: 
Година настанка културног добра: 
1890
Назив(оригинални): 
Црквени текстил
Општина: 
Нови Сад
Регион: 
Војводина
Држава: 
Србија
Област: 
Назив: 
Црквене скулптуре
Cyrillic
Опис: 
У складу с традицијом опремања католичких храмова, у Јерменској цркви су се налазиле и гипсане скулптуре значајних светитеља. Оне су чиниле саставне делове црквених олтара и издвојених простора у наосу храма. Као и у случају других делова црквеног мобилијара, подаци о радионицама у којима су израђене фигуре нису остали сачувани у новосадским архивима и преосталим црквеним документима. Експонати су део изложбе "Јерменска црква у Новом Саду - избрисана баштина", ауторке Љиљане Лазић, историчарке уметности и музејске саветнице.
Држава настанка културног добра: 
Аустрија
Историјат: 
У октобру 1963. године у Новом Саду је срушена Црква Св. Гргура Просветитеља, популарно звана Јерменска црква. Током више од два века постојања, овај храм је био сведок напора његових верника и свештеника да га саграде, одрже, обнове и сачувају. Нажалост, у деценијама након Другог светског рата је поделио судбину ишчезлих новосадских Јермена. Рушење Јерменске цркве представља неизбрисиву грешку у послератном урбанистичком планирању Новог Сада. Део старог језгра града, чија је урбана матрица успостављена почетком 18. века, жртвован је савременој архитектури и новој саобраћајници. У сукобу новог и старог, црква је окарактерисана као „безвредно архитектонско дело“, чији опстанак није неопходан. Генерације Новосађана су тако остале ускраћене за део баштине, јединствене по свом културном, верском и архитектонском значају. О животу и последњим годинама постојања Јерменске цркве и њене мале заједнице остала је сачувана обимна архивска, документарна и фото-грађа, која открива све околности које су довеле до трагичног и непотребног рушења. Део драгоцене црквене заоставштине данас се чува у Музеју града Новог Сада и, након пола века, сведочи о некадашњем изгледу Цркве Св. Гргура Просветитеља.
Ауторска права: 
Музеј града Новог Сада
Датум креирања записа: 
Friday, September 19, 2014
Креатор записа: 
Јованка Лекић
Материјал: 
Тип оригиналног културног добра: 
Формат(и) дигиталног документа: 
Фотографије: 
Година настанка културног добра: 
1890
Назив(оригинални): 
Црквене скулптуре
Општина: 
Нови Сад
Регион: 
Војводина
Држава: 
Србија
Област: 
Назив: 
Звоно Марије Трандафил
Cyrillic
Опис: 
Заслугом Марије Трандафил, 1872. године су изливена три звона за обновљену Јерменску цркву. Израђена су у Винернојштату, најпознатијој аустријској звоноливници у другој половини 19. века. На највећем звону (пречника 65 цм и тежине 250 кг) су, у плитком рељефу, изливене фигуре Марије Магдалене, Св. Катарине и Богородице. Стилизовани вегетабилни фризови украшавају горњи и доњи део звона.
Држава настанка културног добра: 
Аустрија
Историјат: 
У октобру 1963. године у Новом Саду је срушена Црква Св. Гргура Просветитеља, популарно звана Јерменска црква. Током више од два века постојања, овај храм је био сведок напора његових верника и свештеника да га саграде, одрже, обнове и сачувају. Нажалост, у деценијама након Другог светског рата је поделио судбину ишчезлих новосадских Јермена. Рушење Јерменске цркве представља неизбрисиву грешку у послератном урбанистичком планирању Новог Сада. Део старог језгра града, чија је урбана матрица успостављена почетком 18. века, жртвован је савременој архитектури и новој саобраћајници. У сукобу новог и старог, црква је окарактерисана као „безвредно архитектонско дело“, чији опстанак није неопходан. Генерације Новосађана су тако остале ускраћене за део баштине, јединствене по свом културном, верском и архитектонском значају. О животу и последњим годинама постојања Јерменске цркве и њене мале заједнице остала је сачувана обимна архивска, документарна и фото-грађа, која открива све околности које су довеле до трагичног и непотребног рушења. Део драгоцене црквене заоставштине данас се чува у Музеју града Новог Сада и, након пола века, сведочи о некадашњем изгледу Цркве Св. Гргура Просветитеља.
Ауторска права: 
Музеј града Новог Сада
Датум креирања записа: 
Friday, September 19, 2014
Креатор записа: 
Јованка Лекић
Материјал: 
Тип оригиналног културног добра: 
Формат(и) дигиталног документа: 
Фотографије: 
Година настанка културног добра: 
1872
Назив(оригинални): 
Звона Марије Трандафил
Општина: 
Нови Сад
Регион: 
Војводина
Држава: 
Србија
Област: 
Назив: 
План Јерменске цркве
Cyrillic
Опис: 
Према жељи Марије Трандафил, за обнову Јерменске цркве је ангажован Ђерђ Молнар, најзначајнији новосадски градитељ у другој половини 19. века. Први план који је презентовао дародавки показује да је, у почетку, намеравао да обнови храм у барокном стилу, али је од те замисли одустао.
Место настанка културног добра: 
Нови Сад
Држава настанка културног добра: 
Србија
Историјат: 
У октобру 1963. године у Новом Саду је срушена Црква Св. Гргура Просветитеља, популарно звана Јерменска црква. Током више од два века постојања, овај храм је био сведок напора његових верника и свештеника да га саграде, одрже, обнове и сачувају. Нажалост, у деценијама након Другог светског рата је поделио судбину ишчезлих новосадских Јермена. Рушење Јерменске цркве представља неизбрисиву грешку у послератном урбанистичком планирању Новог Сада. Део старог језгра града, чија је урбана матрица успостављена почетком 18. века, жртвован је савременој архитектури и новој саобраћајници. У сукобу новог и старог, црква је окарактерисана као „безвредно архитектонско дело“, чији опстанак није неопходан. Генерације Новосађана су тако остале ускраћене за део баштине, јединствене по свом културном, верском и архитектонском значају. О животу и последњим годинама постојања Јерменске цркве и њене мале заједнице остала је сачувана обимна архивска, документарна и фото-грађа, која открива све околности које су довеле до трагичног и непотребног рушења. Део драгоцене црквене заоставштине данас се чува у Музеју града Новог Сада и, након пола века, сведочи о некадашњем изгледу Цркве Св. Гргура Просветитеља.
Ауторска права: 
Музеј града Новог Сада
Датум креирања записа: 
Thursday, September 18, 2014
Креатор записа: 
Јованка Лекић
Материјал: 
Формат(и) дигиталног документа: 
Фотографије: 
Година настанка културног добра: 
1872
Назив(оригинални): 
План Јерменске цркве
Општина: 
Нови Сад
Регион: 
Војводина
Држава: 
Србија
Област: 
Назив: 
Плоча са фасаде Јерменске цркве
Cyrillic
Опис: 
Мермерна плоча са фасаде Јерменске цркве представља једини материјални остатак првог храма Јермена у Новом Саду, подигнутог 1746. године. Плоча је преживела бомбардовање града 1849. и поново је уграђена у уличну фасаду обновљеног храма 1872. године. Натпис на њој је исклесан на јерменском језику. Експонат је део изложбе "Јерменска црква у Новом Саду - избрисана баштина", ауторке Љиљане Лазић, историчарке уметности и музејске саветнице.
Место настанка културног добра: 
Нови Сад
Држава настанка културног добра: 
Србија
Историјат: 
У октобру 1963. године у Новом Саду је срушена Црква Св. Гргура Просветитеља, популарно звана Јерменска црква. Током више од два века постојања, овај храм је био сведок напора његових верника и свештеника да га саграде, одрже, обнове и сачувају. Нажалост, у деценијама након Другог светског рата је поделио судбину ишчезлих новосадских Јермена. Рушење Јерменске цркве представља неизбрисиву грешку у послератном урбанистичком планирању Новог Сада. Део старог језгра града, чија је урбана матрица успостављена почетком 18. века, жртвован је савременој архитектури и новој саобраћајници. У сукобу новог и старог, црква је окарактерисана као „безвредно архитектонско дело“, чији опстанак није неопходан. Генерације Новосађана су тако остале ускраћене за део баштине, јединствене по свом културном, верском и архитектонском значају. О животу и последњим годинама постојања Јерменске цркве и њене мале заједнице остала је сачувана обимна архивска, документарна и фото-грађа, која открива све околности које су довеле до трагичног и непотребног рушења. Део драгоцене црквене заоставштине данас се чува у Музеју града Новог Сада и, након пола века, сведочи о некадашњем изгледу Цркве Св. Гргура Просветитеља.
Ауторска права: 
Музеј града Новог Сада
Датум креирања записа: 
Thursday, September 18, 2014
Креатор записа: 
Јованка Лекић
Материјал: 
Тип оригиналног културног добра: 
Формат(и) дигиталног документа: 
Фотографије: 
Година настанка културног добра: 
1746
Назив(оригинални): 
Плоча са фасаде Јерменске цркве
Место локалитета: 
Булевар Михајла Пупина
Нови Сад
Serbia
45° 15' 11.5236" N, 19° 50' 37.3128" E
Општина: 
Нови Сад
Регион: 
Војводина
Држава: 
Србија
Област: 
Назив: 
Бој на Косову
Cyrillic
Опис: 
По димензијама највеће дело у ликовној збирци Музеја града Новог Сада, „Бој на Косову“, настало је у Новом Саду 1929. године. Један од најцењенијих српских међуратних сликара, Младен Јосић, израдио је ову монументалну историјску композицију по поруџбини познате новосадске породице Моч, од које је дело и откупљено. На слици су најуочљивије снажне мускулатуре мушкараца и коња које указују на стил конструктивног неокласицизма и традиционализма, популарног у српској уметности током треће деценије 20. века. Слика је део студијске изложбе Одељења за културну историју, Музеја града Новог Сада, где је представљен грађански живот Новог Сада од половине 18. века до друге половине XX века.
Држава настанка културног добра: 
Србија
Историјат: 
Део сталне поставке Музеја града Новог Сада, под надзором музејског саветника, историчара уметности, Љиљане Лазић.
Ауторска права: 
Музеј града Новог Сада
Датум креирања записа: 
Tuesday, September 16, 2014
Креатор записа: 
Огњен Вукмировић
Техника: 
Тип оригиналног културног добра: 
Формат(и) дигиталног документа: 
Фотографије: 
Година настанка културног добра: 
1929
Општина: 
Нови Сад
Регион: 
Војводина
Држава: 
Србија
Област: 
Назив: 
Салаш Брањевина
Cyrillic
Опис: 
Слика Саве Шумановића „Салаш Брањевина“ настала је 1935. године, а у Музеј града Новог Сада је доспела у оквиру легата проф. Десанке Костић, рођаке овог славног српског сликара. Приказани салаш налази се код Шида, родног места Саве Шумановића, а насликан је након његовог повратка у завичај, када се у потпуности посветио сликању околних пејзажа. Интересантан је податак да је ова слика била излагана 1939. године у Бограду, на једној од малобројних изложби приређених за живота овог талентованог уметника. Слика је део студијске изложбе Одељења за културну историју, Музеја града Новог Сада, где је представљен грађански живот Новог Сада од половине 18. века до друге половине XX века.
Држава настанка културног добра: 
Србија
Историјат: 
Део сталне поставке Музеја града Новог Сада, под надзором музејског саветника, историчара уметности, Љиљане Лазић.
Ауторска права: 
Музеј града Новог Сада
Датум креирања записа: 
Tuesday, September 16, 2014
Креатор записа: 
Огњен Вукмировић
Техника: 
Тип оригиналног културног добра: 
Формат(и) дигиталног документа: 
Фотографије: 
Година настанка културног добра: 
1935
Општина: 
Нови Сад
Регион: 
Војводина
Држава: 
Србија
Област: 
Назив: 
Аутопортрет Миленко Шербан
Cyrillic
Опис: 
Миленко Шербан, један од најпознатијих новосадских сликара 20. века, овде је себе насликао у доби од 20 година. Сликарство је учио код Васе Ешкићевића, а у Паризу код Андре Лота, кроз чији атеље су прошли многи српски сликари тог периода. У Новом Саду је много излагао, а значајан је и његов рад као сценографа у Српском народном позоришту у Новом Саду, а после и у Народном позоришту у Београду. Слика је део студијске изложбе Одељења за културну историју, Музеја града Новог Сада, где је представљен грађански живот Новог Сада од половине 18. века до друге половине XX века.
Историјат: 
Део сталне поставке Музеја града Новог Сада, под надзором музејског саветника, историчара уметности, Љиљане Лазић.
Ауторска права: 
Музеј града Новог Сада
Датум креирања записа: 
Tuesday, September 16, 2014
Креатор записа: 
Огњен Вукмировић
Техника: 
Тип оригиналног културног добра: 
Формат(и) дигиталног документа: 
Фотографије: 
Општина: 
Нови Сад
Регион: 
Војводина
Држава: 
Србија
Област: 

Pages

Subscribe to RSS - Музеј града Новог Сада