Искривљена фигура у лежећем положају

Read me
Назив: 
Искривљена фигура у лежећем положају
Назив(оригинални): 
Reclining figure distorted