Плоча са фасаде Јерменске цркве

Read me
Назив: 
Плоча са фасаде Јерменске цркве
Назив(оригинални): 
Плоча са фасаде Јерменске цркве