Препис повеље царице Марије Терезије о елибертацији Новог Сада

Read me
Опис: 
1. фебруара 1748. годинe, грађани Петроварадинког шанца су уз финансијски откуп од 80.000 форинти, од царице Mарије Терезије издејствовали статус СЛОБОДНОГ КРАЉЕВСКОГ ГРАДА, под именом Нови Сад (на латинском Неопланта).
Материјал: 
Тип оригиналног културног добра: 
Сигнатура културног добра код власника: 
(ИAГНС Ф. 1 Фасц. 1 Q/1748).
Формат(и) дигиталног документа: 
Напомена: 
Текст повеље уписан у Краљевске књиге из Фонда Угарске дворске канцеларије који се чува у Mађарском државном архиву.