Статут Новог Сада из 1748. године латински језик

Read me