Заклетва

Read me
Опис: 
Текст је заклетва новосадских православних свештеника.
Тип језика културног добра: 
Материјал: 
Тип оригиналног културног добра: 
Сигнатура културног добра код власника: 
Ф. 1 Fasc. 1 Q/1748
Формат(и) дигиталног документа: