Женски свет 1892.

Read me
Назив: 
Женски свет 1892.
Опис: 
Часопис је оријентисан пре свега на жене, а највише је намењен чланицама Добротворних задруга Српкиња јер доноси извештаје о њиховом деловању и раду њихових скупштина у свим местима где су оне осниване. Залаже се за еманципацију и равноправни положај жена у друштву. Такође, часопис доноси разне теме које се тичу васпитања женске деце, одржавања хигијене, одржавања домаћинства. Доноси извештаје о раду школа али и новости које се тичу објављивања нових листова и часописа. Поред поучних чланака о просвећивању жена, васпитању деце, извештаја о раду добротворних задруга у Војводини, "Женски свет" је доносио и бројне књижевне прилоге, углавном поезију.
Физички опис: 
Формат А4, Просечан број страница: Између 30 и 40 страна; пагинација се наставља у току једног годишта, Илустрације: Једине илустрације су иницијали који се јављају на почетку већине текстова у часопису.
Материјал: 
Тип оригиналног културног добра: 
Формат(и) дигиталног документа: