Antonio Salamanka

Read me
Lične informacije: 
Antonio Salamanka ili Martinez od Salamanke (Salamanka, 1479 - Rim, 1562) je bio Španac koji se nastanio u Rimu i radio kao prodavac knjiga, izdavač i graver. Rođen je u Salamanki u Španiji 1479. godine.
Pol: 
Muški
Godina rođenja: 
1479