Časopis Neven

Read me
Naziv: 
Časopis Neven
Opis: 
NEVEN - Srpske dečije novine. Osnovao ga, uređivao i izdavao Jovan Jovanović - Zmaj - Čika Jova. Štampan u Novom Sadu i Zagrebu. Prvi broj izašao 1880.
Садржај: 
Dečija proza i poezija.
Materijal: 
Tip originalnog kulturnog dobra: 
Format (i) digitalnog dokumenta: