Demon

Read me
Godina nastanka kulurnog dobra: 
1872.
Mesto nastanka kuluturnog dobra: 
Novi Sad
Izdavač: 
Srpska narodna zadružna štamparija
Mesto izdavanja: 
Novi Sad
Štampar: 
Srpska narodna zadružna štamparija.
Mesto štampanja: 
Novi Sad
Tip jezika kulturnog dobra: