Dramska dela (Izbiračica)

Read me
Naziv: 
Izbiračica
Opis: 
Dramska dela Koste Trifkovića, Izbiračica.
Садржај: 
Izbiračica je komedija koja se sastoji iz tri čina i koja u svojoj strukturi ima tri elementa. Prvo, pisac opisuje normalan život – uobičajen i miran, bez potresa, promena i sukoba. Posle toga dolazi do nekog događaja koj utiče na promenu u ponašanju nekog od likova što za posledicu ima njegov sukob sa okolinom. Treći element je povratak na stanje sa početka komedije. Glavni likovi u komediji imaju različite osobine, tako da se pojavljuju: zabludela osoba – glavni junak koji dolazi u sukob sa okolinom, varalica – lik koji je pokretač radnje i koji dovodi u zabludu glavnog junaka komedije, rezoner – lik koji zabludelu osobu vraća u realnost, a tu su i aktivni i pasivni pomagači – likovi koji podstiču zabludelu osobu u jednom ili drugom smeru.
Materijal: 
Tip originalnog kulturnog dobra: 
Format (i) digitalnog dokumenta: 
Identifikator: 
I 1164